Aleksandar Petrović

Aleksandar Petrović

Aleksandar Petrović je rođen u Jagodini 1990. godine, gde se školuje u gimnaziji „Svetozar Marković“, nakon čega 2009. godine upisuje Pravni fakultet u Beogradu. Tada pored redovnog studentskog života u menzi i čitaonici, niču prve klice njegovog društvenog angažmana kao člana Studentskog parlamenta, a potom i člana Senata Univerziteta u Beogradu. Bio je idejni tvorac i organizator jedne od najposećenijih studentskih tribina koja se održala aprila 2013. godine u prepunom amfiteatru V pod nazivom „Kulturna (de)evolucija“ gde je na njegov poziv kao govornik, između ostalih, uzeo učešće budući predsednik Pokreta slobodnih građana, Sergej Trifunović. 

Po završetku studija upisuje se u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Beograda i nakon uspešno obavljenog pripravničkog staža polaže pravosudni ispit i  2019. godine otvara advokatsku kancelariju gde započinje svoju profesionalnu karijeru fokusirajući svoju praksu pre svega na građansko pravo, posebno u domenu pružanja pravnog konsaltinga IT kompanijama u oblasti prava intelektualne svojine i zaštite podataka o ličnosti.

Svoj prvi formalni politički angažman započinje u novembru 2017. godine postavši član Pokreta slobodnih građana, kada uzima aktivno učešće u radu u radu tadašnjeg omladinskog krila.

Na poziv tadašnjeg predsednika Pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića u januaru 2019. godine biva imenovan za Šefa pravnog tima, kada formira stručnu grupu od više desetina advokata i pravnika koji se stavljaju na raspolaganje svim slobodnim građanima uz beskompromisnu borbu za zaštitu prava svih onih koji su se na bilo koji način našli na udaru sistema zbog političke ili bilo koje druge nepodobnosti. 

Na redovnoj Skupštini Pokreta slobodnih građana u septembru 2020. godine izabran je za člana Predsedništva, što shvata kao svoju časničku funkciju koju obavlja sa iznimnom posvećenošću i dan danas.