Članarina

Članarina iznosi 1200 dinara.

Članarina se može uplatiti nalogom za prenos ili uplatnicom na tekući račun Pokreta slobodnih građana.

Instukcije za uplatu članarine:

Platilac: Ime i prezime, adresa

Svrha uplate: Članarina za 2023. godinu

Primalac: Pokret slobodnih građana, Kosovska 8 – Beograd

Račun primaoca: 265-1110310002018-56

Poziv na broj: datum rođenja člana (primer: Ukoliko je uplatilac rođen 14.06.1973. godine za poziv na broj upisuje se: 14061973)

Oslobađanje od plaćanja članarine

Ukoliko Vas težak materijalni položaj sprečava da izvršite uplatu članarine, možete zatražiti da budete oslobođeni plaćanja članarine slanjem maila na adresu office@pokretslobodnih.rs, bez obaveze dokazivanja ili obrazlaganja situacije u kojoj se nalazite. Ukoliko se Vaša finansijska situacija promeni u meri da ponovo možete da plaćate članarinu, možete nas o tome obavestiti slanjem maila na istu adresu.