Mreža Pokreta slobodnih građana

Grad Beograd (12 odbora)

Vojvodina (7 odbora)

Zapadna Srbija (4 odbora)

Istočna Srbija (4 odbora)

Južna Srbija (8 odbora)