Beograd svima

Otvoren, zelen, prohodan, inovativan, kulturan grad

BEOGRAD SVIMA!

 1. Potpuno otvaranje svih finansija grada
 2. Održivi razvoj Beograda kao zelenog grada
 3. Vraćanje ulica građanima kroz moderna rešenja saobraćaja
 4. Beograd kao inovativni startup grad
 5. Novi ritam grada kroz jak kulturni program

POTPUNO JAVNE FINANSIJE GRADA BEOGRADA

 • Omogućićemo građanima uvid u sve troškove grada
  • Želimo da uvedemo rešenja za otvorenu administraciju kojom će se u realnom vremenu prezentovati odluke, troškovi i projekti gradske uprave.
 • Moderna gradska uprava u službi građana
  • Implementiraćemo sve odlike dobre gradske uprave oličene u demokratičnosti, pouzdanosti, transparentnosti, odgovornosti, jednakom odnosu prema svima i inkluzivnosti, efikasnosti, poštovanju zakona i učešću građana.

ODRŽIVI RAZVOJ BEOGRADA KAO ZELENOG GRADA

 • Smanjenje zagađenja kroz promenu energenata
  • Izmenićemo način grejanja javnih preduzeća i javnih ustanova i promeniti energente u toplanama. Pružićemo podršku promeni individualnih ložišta ka ekološkim alternativama kroz subvencije građana.
 • Proširenje postojećih i uređenje novih parkova.
  • Želimo veći odnos zelenila i urbanizovanih delova grada. Zoološki vrt se mora izmestiti na novu lokaciju i pretvoriti u zaštićenu ekološku zonu i park prirode kako bi obezbedili bolji tretman za životinje.
 • Pretvaranje krovova Beograda u nove zelene površine
  • Eco-friendy fasade i zeleni krovovi zasadjenog drveća i biljaka postaće simbol Beograda za bolji kvalitet života. U najugroženijim delovima grada sa najmanje zelenila sistematski ćemo ozelenjavati zgrade i javne površine kako bi beton zamenili zelenilom.
  • Podsticaćemo postavljanje solarnih panela na krovove zgrada i kuća.
  • Razvijaćemo urbane vrtove koje građani mogu koristiti za uzgoj voća i povrća. Urbani vrtovi su najlepša odlika modernih zelenih gradova.
 • Stvaranje uslova za dodatnu fizičku aktivnost građana
  • Spojićemo urbano planiranje i zdravstvene ciljeve kako bi se podstaklo stanovništvo na dodatnu fizičku aktivnost poput biciklizma i pešačenja. Podsticaćemo fleksibilno radno vreme, rad od kuće i aktivne pauze na poslu. Moramo misliti o zdravlju građana i prilikom urbanog planiranja. Podsticaćemo sportske aktivnosti dece investiraćemo u nove i održavati postojeće infrastrukture (poput skejt parkova).

VRAĆANJE ULICA GRAĐANIMA KROZ MODERNA REŠENJA SAOBRAĆAJA U GRADU

 • Podsticanje korišćenja javnog prevoza i alternativnih načina prevoza
  • Smanjićemo probleme u saobraćaju i javnom gradskom prevozu izgradnjom infrastrukture za alternativne i zdravije načine prevoza.
  • Primenićemo Plan održive urbane mobilnosti koji podstiče biciklizam kroz izgradnju biciklističkih staza i parkinga. Učinićemo Beograd pristupačnim za građane sa invaliditetom.
  • Podsticaćemo izgradnju novih parkinga na obodima grada izvrsno povezanih javnim prevozom radi smanjenja parkiranja u centru. A u samom centru destimulisati parkiranje na otvorenom kroz izgradnju više podzemnih garaža.
  • Povećaćemo broj autobusa i pristupiti izgradnji metroa u skladu sa potrebama građana.
 • Rečni saobraćaj
  • Iniciraćemo regulisanje zakonskih i podzakonskih akata vezanih za uslužni rečni saobraćaj kako bi rasteretili gradske saobraćajnice.
  • Oformićemo nekoliko subvencionisanih strateških linija rečnog saobraćaja
 • Put, voda i kanalizacija u svakom naselju
  • Planski ćemo širiti i ulagati u gradske saobraćajnice koje će pratiti voda i kanalizacija, kako ne bi postojala naselja bez osnovnih potreba. Infrastruktura mora da prati priliv stanovništva.

BEOGRAD KAO INOVATIVNI STARTUP GRAD

 • Davanje benefita i olakšica za ubrzani razvoj preduzetničkog IT sektora
  • Omogućićemo osnovna sredstva za podsticaj kreativnih inkubatora. Talentovani građani i preduzetnici treba da budu osnova razvoja grada Beograda.
  • Subvencionisaćemo nabavku opreme StartUp-ova i ulagati u bolju infrastrukturu za informacione tehnologije. Inovativni preduzetnici moraju biti podržani u svom poslovnom razvoju i dok će na republičkom nivou imati poreske olakšice grad će pomoći drugim vidovima podrške.
 • Stvaranje kreativnih habova u javnim prostorima za olakšan rad freelance zajednice
  • Omogućiti izdavanje javnih napuštenih prostora za rad i učenje i startup preduzetništvo po najpovoljnijim uslovima. Objekti u vlasništvu grada će biti pripremljeni i privedeni nameni za ove potrebe.
 • Grad u službi inovativnosti
  • Ulagaćemo u izvanrednost dece i podsticati inovativnost još od najranijeg doba. Gradska administracija će stipendirati najbolje i najuspešnije.
  • Sprovešćemo profesionalizaciju upravljanja gradom kroz zadržavanje i stimulisanje najboljih koji će u bliskoj budućnosti voditi grad.
  • Grad će finansirati vannastavne aktivnosti usmerene na razvoj preduzetništva, stvaralaštva. kreativnosti i kućne ekonomije kod dece u osnovnim i srednjim školama.

JAKA KULTURA ZA NOVI RITAM BEOGRADA

 • Program kulture za novi ritam grada
  • Kreiraćemo uslove za novi kulturni ritam grada kako bi imali barem 1000 kulturnih događaja svih profila u jednoj godini u kojima grad aktivno učestvuje.
  • Beograd kao prestonica kulture 365 dana svake godine.
 • Promovisanje slobodnog stvaralaštva
  • Veliki broj nezavisnih umetnika, alternativnih pozorišta i samostalnih udruženja moraju biti stavljena u centar pažnje i izvučena sa margine društva. Konkursi za podsticaj slobodnog stvaralaštva su ključ razvoja kulture u gradu.
 • Očuvanje kulturne baštine
  • Ulagaćemo u očuvanje kulturnih dobara i negovati kulturu gradskog jezgra koje se uništava i koje je izuzetno ugroženo.
  • Otvorićemo nekoliko arheoloških lokaliteta u Beogradu kako bi upoznali i prikazali svoju istoriju. Ovo će razvijati kulturu u gradu, pomoći promociji grada i doprineti razvoju turizma.
 • Ustupanje javnih prostora preduzetnicima u kulturi
  • Aktiviraćemo zapuštene prostore u svrhu kulturnog razvoja i spojiti ih sa kreativnim habovima. Dok grad raspolaže velikim brojem neupotrebljenih ili napuštenih objekata mladim stvaraocima nedostatak prostora predstavlja glavnu prepreku u razvoju.