Doniraj

Naš Pokret je mlad i raste. Doniraj koliko možeš i pomozi dalji razvoj Pokreta slobodnih građana.

Način uplate donacije

Donacija za redovan rad Pokreta se može uplatiti nalogom za prenos ili uplatnicom na račun Pokreta slobodnih građana.

Tekući račun na koji možete uplatiti donaciju vodi se kod Raiffeisen banke: 265-1110310002018-56 .

Ukoliko je donacija veća od 1000 dinara u obavezi smo da potpišemo Ugovor o donaciji, za detalje kontaktirajte Centralu PSG preko office@pokretslobodnih.rs