Natan Albahari | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaNatan Albahari

Član predsedništva

Izabrani član Predsedništva

 

Natan Albahari je međunarodni sekretar Pokreta slobodnih građana (PSG), odgovoran za razvoj spoljne politike, kao i međunarodnu saradnju sa drugim političkim i partnerskim organizacijama. Deo tima PSG-a i predsednik odbora za spoljnu politiku PSG-a od avgusta 2017. godine, blisko sarađuje sa Predsedništvom PSG-a u razvoju politike, stavova i izjava u medijima u vezi sa međunarodnim odnosima, a posebno prema Evropskoj uniji.

U jesen 2019. godine bio je predstavnik PSG-a u sva tri kruga međustranačkog parlamentarnog dijaloga, održanog između vladajućih partija i opozicije u Narodnoj skupštini pod pokroviteljstvom Evropske unije. Takođe je prisustvovao u ime predsednika PSG na svim sastancima sa EU i međunarodnim akterima. Pored svog rada Pokretu on je takođe menadžer programa Centra za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC) od 2008. godine.

Kao menadžer programa, zadužen je za programe ISAC-a koji se bave evropskim integracijama, organizovanjem međunarodnih konferencija, seminara, studijskih poseta i obuka, kao i aktivnosti u vezi sa informisanjem, zagovaranjem i diplomatijom drugog koloseka. Zamenik je predsedavajućeg radne grupe za poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, u okviru Nacionalne konvencije o Evropskoj uniji.

Natan Albahari je pohađao Univerzitet u Bonu (2010-2011) kao stipendista Konrad Adenauer Stiftung (KAS) i magistrirao na evropskim studijama iz Centra za studije evropskih integracija, a pre toga je završio političke nauke na Univerzitetu u Kalgariju (2004-2008). Pored toga što je pohađao Univerzitet u Kalgariju, je sa porodicom živeo u Kanadi 15 godina pre nego što se vratio u Srbiju. Takođe je povremeni predavač u Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ) i držao je prezentacije za različite studijske grupe i nevladine organizacije na teme Evropske unije i reforme sektora bezbednosti.

Za člana Predsedništva Pokreta slobodnih građana izabran većinom glasova na Skupštini održanoj 27. septembra 2020. godine.