Anna Oreg | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaAnna Oreg

Članica predsedništva

Predsednica Vojvođanskog odbora

 

Rođena je 28.12.1985.godine u Novom Sadu.

U Novom Sadu je završila osnovnu školu i gimnaziju, nastavu je pohađala na mađarskom jeziku. U srednjoj školi  je bila polaznik Istraživačke stanice Petnica.

Bavila se preponskim jahanjem. Ljubav prema životinjama ju je podstakla  da 2004.godine upiše, i 2009. godine završi Poljorivredni fakultet, smer  Veterinarske medicine. Na završnoj godini je bila stipendista Fonda za mlade talente.

Praktičko znanje u struci je stekla u veterinarskoj klinici „Szögedi ló és kisállat ambulancia” u Mađarskoj.

Pripravnički staž u trajanju od godinu dana je radila u privatnoj veterinarskoj ambulanti  „NS vet“ u Novom Sadu.

Nakon toga je 2 godine bila zaposlena u kompaniji „Nelt“, u novootvorenoj Pet diviziji. Radila je na formiranju mreže kupaca na teritoriji Vojvodine.

Licencu je stekla polaganjem stručnog ispita 2012.godine.

Od 2012.godine do danas je vlasnik privatne veterinarske ambulante „Dog House“, gde se bavi stručnom praksom i stručnim osposobljavanjem diplomiranih veterinara.

Član je Pokreta slobodnih građana od aprila 2019.godine. U okviru pokreta učestvovala  je u radu mediijskog tima, obavljala je funkciju zamenika poverenika za Novi Sad i pomagala u izgradnji infrastrukture na teritoriji Vojvodine. Učestvovala je u pisanju programskih načela koja  se odnose na suštinska ostvarivanja  autonomije Vojvodine.

U braku je, majka je jednog deteta, i vlasnik dva udomljena  psa.

Lična poruka:

“Član sam Pokreta slobodnih građana, jer duboko verujem da Srbija u Evropi mora da živi slobodno i građanski. Sloboda svakog pojedinca,kao stanje duha, mora biti na prvom mestu ove borbe. Građanstvo, drugi element našeg pokreta, jednako je važno kao i sloboda. Građanstvo kojem ne smeta ako neko govori drugim jezikom, neguje drugačije tradicije, moli se drugom Bogu, ili se uopšte ne moli. Zalažem se za sistem, gde će stručnost i sposobnost da nas vodi ka vrednostima civilnog društva.”

 

Za predsednicu Vojvođanskog odbora  Pokreta slobodnih građana izabrana većinom glasova na Skupštini održanoj 27. septembra 2020. godine.