Šesta redovna Skupština PSG 25. februara

Šesta redovna Skupština PSG 25. februara

Poštovani članovi Pokreta slobodnih građana,

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović je na osnovu člana 24. Statuta PSG sazvao Šestu redovnu Skupštinu Pokreta slobodnih građana, za nedelju 25. februar 2024. godine i predložio sledeći dnevni red:

1. Izbor radnog predsedništva;

2. Usvajanje zapisnika sa Pete redovne Skupštine Pokreta slobodnih građana;

3. Izveštaj Predsednika o rezultatima Parlamentarnih, Pokrajinskih, Beogradskih i lokalnih izbora i budućim koracima Pokreta;

4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2023. godinu;

5. Razno.

Prema Pravilniku o radu Skupštine, predlozi dopune dnevnog reda uz obrazloženje mogu dostaviti delegati Skupštine najkasnije dva dana pre održavanja sednice, odnosno do 23. februara 2024. godine.

Predsedništvo je formiralo Organizacioni odbor koji će imati i funkciju Verifikacione komisije na samoj Skuštini u sastavu: Aleksandar Radovanović, Petar Miletić, Natan Albahari, Nina Grbović, Lidija Milošević, Jelena Banjac i Vladimir Žagrić

Organizacioni odbor će pripremiti raspored delegata na osnovu broja članova po opštinama i predložiti Predsedništvu. Zatim će Organizacioni odbor obavestiti opštinske poverenike, tamo gde postoje, koliko delegata ima određena opština, te da održe sastanke na kojima će odlučiti ko će biti delegati. Delegate u opštinama u kojima nemamo poverenike odrediće Organizacioni odbor, nakon konsultacija sa Regionalnim predstavnicima i članovima iz tih opština.