PSG: Olakšati život porodica osoba sa autizmom kroz usvajanje Zakona roditelj – negovatelj

PSG: Olakšati život porodica osoba sa autizmom kroz usvajanje Zakona roditelj – negovatelj

Svetski dan autizma, koji se danas obeležava ne treba da nam služi za to da svet obojimo u plavu boju i na taj način pokazujemo solidarnost, već da preispitamo do koje tačke je život dece i osoba sa autizmom lakši u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je svake godine sve jasnije je da vlast ne želi da se bavi ovim pitanjem, jer to za njih nije megalomanski projekatna kom će se napraviti milioni, a za porodice osoba sa autizmom je i više od toga.

“Autizam je stanje koje utiče ne samo na dete, nego i na porodicu u celini, jer dolazi do reorganizacije funkcionisanja unutar porodičnog sistema, što podrazumeva da jedan od roditelja mora da preuzme potpunu brigu o detetu i uglavnom ne može da se zaposli. Zbog toga je izuzetno važno da se usvoji Zakon Roditelj negovatelj, koji bi omogućio da jedan od roditelja dobija redovnu mesečnu platu, odnosno nadoknadu u visini minimalnog ličnog dohotka, zdravstveno osiguranje i minimalnu penziju, kada se za to ispune zakonski uslovi”, navodi master defektološkinja Jelena Banjac, članica Predsedništva Pokreta slobodnih građana.

Banjac je dodala: “Statistika pokazuje da se u ovakvim okolnostima više od 70 odsto brakova razvede, a da najčešće majka ostane sa detetom. Samohrani roditelj tada nije u mogućnosti da radi i ukoliko nema neki izvor prihoda uz sve probleme suočava se i sa siromaštvom. Pored toga, vrlo je važno da usvajanjem ovog zakona roditelji ne izgube pravo na tuđu negu i pomoć, pedagoškog asistenta, ličnog pratioca i ostale usluge koje im olakšavaju funkcionisanje. Smatramo da je neophodno i ukinuti periodično komisijsko utvrđivanje stepena invaliditeta za stanja kao što je autizam, jer predstavlja dodatni stres za porodicu.”

Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti predat je Narodnoj skupštini 2016. godine i do danas nije uzet u razmatranje.

“Roditelji dece sa invaliditetom, kao i stručna lica, bore se za zakon Roditelj negovatelj još od 2016. godine. Dok su druge zemlje u regionu regulisale ovo pitanje, vlast se u Srbiji ovim pitanjem ne bavi, iako se redovno hvali da smo lideri u regionu. Liderstvo se pokazuje upravo na ovakvim pitanjima, na sposobnosti da zaštitite sve kategorije društva i tretirate ih kao jednako važne. Vlast Srpske napredne stranke pokazuje da za to nije sposobna,” zaključuje Banjac.