PSG Kikinda – Proveriti biračke spiskove u svim gradovima i opštinama pred lokalne izbore

PSG Kikinda – Proveriti biračke spiskove u svim gradovima i opštinama pred lokalne izbore

“Uvidom u birački spisak u Kikindi nakon izbora 17. decembra, utvrdili smo da su sumnje građana koji su nam dojavili da se na njihovim adresama nalaze fantomski birači opravdane, odnosno da postoje adrese sa više fantomskih birača nego stvarnih stanara. Identifikovano je i da je ista osoba upisana u birački spisak i u Kikindi, ali i susednoj opštini Čoka, te se i dupli unos dokazao kao moguć.” rekla je Svetlana Kozić, poslanica  PSG u Skupštini Vojvodine iz Kikinde.

Kozić je dodala: “Jedinstveni birački spisak, koji bi trebalo da onemogući ove slučajeve i spoji sve matične knjige napravljen je još 2011. godine, dupli unos je moguć samo ako birački spiskovi gradova i opština nisu međusobno povezani, tj. sistem ne izbacuje grešku ako je JMBG već negde u Srbiji unet, što bi trebalo da je nemoguće, pa je jasno da se ne radi o slučajnosti već o nameri da se manipuliše izbornom voljom.”

“U poslednjim mesecima u opozicionim krugovima najčešće se spominje zabrinutost oko stanja biračkog spiska u Beogradu, a ne smemo da zaboravimo da i brojni drugi gradovi i opštine uskoro imaju lokalne izbore, i da birački spiskovi nisu u redu ni u jednoj lokalnoj samoupravi. Godinama građani primaju pozive za glasanje za ljude koji na njihovim adresama ne postoje i moguće je da su neka imena u višegodišnjem statusu spavača na spisku i da mogu sada da se aktiviraju.” kaže Svetlana Kozić.

“Apelujem na sve domaće i strane organizacije, koje će se baviti unapređenjem izbornog procesa uoči dolazećih lokalnih izbora, da uzmu u razmatranje mogućnost da su neki fantomski birači verovatno godinama u biračkom spisku, te da kontrola samo onih upisanih pred izbore u decembru, možda ne obuhvati dovoljan broj slučajeva.” zaključila je Svetlana Kozić.