Isidora Stupar – Zbog stanja u zemlji sve je manje pravnika koji žele da se bave pravosuđem

Isidora Stupar – Zbog stanja u zemlji sve je manje pravnika koji žele da se bave pravosuđem

Ljudi kažu da je studirati Pravni fakultet privilegija, naročito na Univerzitetu u Beogradu, da je teško, i da treba da se osećaš  ponosno kada ga završiš, jer si obavio veliki posao. Smatraju da su advokati i sudije deo najviših slojeva društva u svakom gradu. I to je sve istina, ali jerealnost, kako se dolazi do statusa i zvanja ipak malo drugačija.

Nakon što završite fakultet i položite pravosudni ispit posle dve godine rada, najčešće volontiranja i izrabljivanja od strane starijih advokata, dolazi do slamanja staklenog zvona i razbijanja iluzija o advokatskom životu, koji se stvara gledajući serije i filmove. Dobijete prvi, drugi, treći slučaj, i krenete polako da shvatate da para vrti gde burgija neće. Da nije uvek pravda i pravo na prvom mestu, već ko poznaje koga i ko kome može šta da završi ili plati.

Zbog ovakvog stanja sve je manje zainteresovanih diplomiranih pravnika koji žele da se bave pravosuđem, a sve više onih koji nakon diplomiranja odlaze iz zemlje, bez namere da se vraćaju. Kvalitetni ljudi, koji mogu svojim znanjem da promene način deljenja pravde u ovoj zemlji.

Činjenica je da je naš pravosudni sistem truo, da je ogrezao u korupciji, gde se za ozbiljna krivična dela dobijaju male kazne (najbolji primer je slučaj Aleksandra Mitrovića, koji je usmrtio Andreu Bojanić na pešačkom prelazu 2013. godine, i za to krivično delo mu je presuđena kazna od godinu dana kućnog zatvora), ili prodju nekažnjeno (policija je samo u 2022. godini odbila da zabeleži trećinu slučajeva obeleženih homofobijom i transfobijom), ili još gore, odužavaju se postupci zbog zastarelosti (podsetimo: slučajevi Bogoljuba Karića, Stanka Subotića, kao i slučaj “Jovanjica” koji se sada namerno odužuje iz istog razloga).

Krivični Zakonik Republike Srbije u članu 4, stavu 1 jasno kaze: “Opšta svrha propisivanja i izricanja krivičnih sankcija je suzbijanje dela kojima se povređuju ili ugrožavaju vrednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom.”. Treba li da se zapitamo, koje mi to onda vrednosti zaista štitimo?

Isidora Stupar, Članica Odbora Mladih PSG