Vladimir Pajić

Vladimir Pajić

Vladimir Pajić je rođen 10. januara 1989. godine i aktivni je predsednik Beogradskog odbora i član Predsedništva Pokreta slobodnih građana. Odbornik je u Skupštini grada Beograda od aprila 2022. godine. Za predsednika Beogradskog odbora Pokreta slobodnih građana izabran je većinom glasova na Skupštini održanoj 27. septembra 2020. godine.

Predsednik je Saveta za kulturu Skupštine grada Beograda i član gradske Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova. 

Stručni ispit iz oblasti zaštite pokretnog kulturnog nasleđa položio je 2016. godine u Narodnom Muzeju u Beogradu, a 2015. godine stručni ispit iz oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa u Republičkiom zavodu za zaštitu spomenika kulture.
Master akademske studije je završio 2013. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Na odseku konzervacije i restauracije zidnih slika i mozaika 
Osnovne akademske studije je završio 2012. godine na istom fakultetu. 

Svoje radno iskustvo u oblasti zaštite kulturnog nasleđa stiče kao saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu i kroz saradnju i koordinaciju na projektima zidne slike u Centralnom institutu za konzervaciju. Bio je rukovodilac projekata konzervacije crkve Sv. Save u manastiru Žiča, konzervacije murala na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu i konzervacije fragmenata zidnog slikarstva iz Medijane, Braničeva i Beograda.


Kreator je i koordinator višegodišnjeg programa „Stanje fragmentovanog zidnog slikarstva u muzejima u Srbiji“ koji obuhvata saradnju sa preko 40 muzejskih institucija u Srbiji. Uspešno je srađivao sa institucijama u regionu na međunarodnim konzervatorskim projektima u Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Dobitnik je nagrade „Zvonimir Wiroubal“ Sveučilišta u Splitu, a svoj stručni angažman sprovodi i ako član ICOM-a, međunarodne organizacije muzeja. Autor je nekoliko publikacija iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa

Pored radnog iskustva u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, sopstveni posao pokreće kroz samostalni rad i kao osnivač studija za animaciju i videografiju PROCESSION STUDIO koji sarađuje sa klijentima širom Evrope i sveta.Najznačajniji projekti PROCESSION STUDIA su serije dokumentarnih filmova o svetima u saradnji sa „Bukara Medija“ produkcijskom kućom iz Nemačke kao i veliki broj muzičkih spotova i korporativnih crtanih filmova.

Osnivač je i predsednik UO „Centra kulturnih dobara“, nevladine organizacije posvećene unapređenju kulture i kulturnih dobara koja svoje projekte sprovodi u saradnji sa partnerima iz Evrope. Član je i saradnik mnogih nevladinih organizacija u periodu od 2004. do 2012. godine.
Za najznačajniji angažman u nevladinom sektoru izdvaja zvanje trenera medijacije konflikata i borbe protiv trgovine ljudima (Anti Trafiking Centar i ASTRA).

Nakon nekoliko godina u nevladinom sektoru i radu u republičkim institutima posvećenim zaštiti svoj politički angažman formuliše u okviru Pokreta slobodnih građana.  Imao je priliku da bude pridruženi član Izvršnog odbora PSG tokom 2020. godine kao i član Centralnog Izbornog štaba na parlamentarnim izborima 2020. Bio je kandidat za poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije na izborima 2020. i 2022. godine. Inicijator je brojnih aktivnosti vezanih za zaštitu nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa, očuvanja Kalemegdanske tvrđave, Starog Savskog mosta i drugih objekata od kulturnog značaja za grad Beograd. Autor je “Karte uništenog ili ugroženog kulturnog nasleđa za period od 2012. do 2020. godine”.