Natan Albahari

Natan Albahari

Natan Albahari je narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije, izabran na parlamentarnim izborima 3. aprila 2022. godine.  Mandat je formalno započeo 1. avgusta, a ubrzo posle toga imenovan je za člana Odbora za Evropske integracije, kao i za člana Parlamentarne delegacije pri Parlamentarnoj skupštini NATO. U novembru iste godine je na Odboru za Spoljne poslove izabran za predsednika grupe prijateljstva sa Kraljevinom Holandijom. 

Pre ulaska u Skupštinu, Natan se bavio aktivizmom i radom u Pokretu slobodnih građana od avgusta 2017. godine, i kao Međunarodni sekretar PSG-a nastavlja da bude odgovoran za razvoj spoljne i Evropske politike, kao i za međunarodnu saradnju sa drugim političkim i partnerskim organizacijama. Krajem 2019. godine, ulaskom PSG-a u regionalni LIBSEEN (Asocijacija južno istočnih Evropskih liberalnih partija), Natan postaje stalni član Upravnog odbora LIBSEEN-a. Tri godine kasnije, u decembru 2022. godine, Albahari i predsednik Pokreta Pavle Grbović prisustvuju sednici ALDE Saveta u Bratislave na kojoj je jednoglasno izglasano punopravno članstvo PSG-a u ALDE – Savez liberala i demokrata Evrope. 

U jesen 2019. godine bio je predstavnik PSG-a u sva tri kruga međustranačkog parlamentarnog dijaloga, održanog između vladajućih partija i opozicije u Narodnoj skupštini pod pokroviteljstvom Evropske unije. 

Do izbora 2022. godine, pored svog rada u Pokretu, Natan je takođe bio menadžer programa Centra za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC) od 2008. godine. Kao menadžer programa bio je zadužen za programe ISAC-a koji su se bavili evropskim integracijama, organizovanjem međunarodnih konferencija, seminara, studijskim posetama i obukama, kao i aktivnostima u vezi sa informisanjem, zagovaranjem i diplomatijom drugog koloseka. Kao deo ISAC-a, bio je i Zamenik  predsedavajućeg radne grupe za poglavlje 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Natan Alnahari je pohađao Univerzitet u Bonu (2010-2011) kao stipendista Konrad Adenauer Stiftung (KAS) i magistrirao na evropskim studijama iz Centra za studije evropskih integracija, a pre toga je završio političke nauke na Univerzitetu u Kalgariju (2004-2008). Albahari je sa porodicom živeo u Kanadi 15 godina nakon čega je odlučio da se vrati u Srbiju. 

Za člana Predsedništva Pokreta slobodnih građana izabran većinom glasova na Skupštini održanoj 27. septembra 2020. godine. 

Za međunarodnog sekretara i člana predsedništva izabaran na sednici Skupštine 25. februara 2024.