Anna Oreg

Anna Oreg

Anna Oreg je rođena 28. decembra 1985. godine u Novom Sadu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, a nastavu je pohađala na mađarskom jeziku. U srednjoj školi  je bila polaznik Istraživačke stanice Petnica.

Bavila se preponskim jahanjem. Ljubav prema životinjama ju je podstakla da 2004. godine upiše, i 2009. godine završi Poljorivredni fakultet, smer veterinarske medicine. Na završnoj godini bila je stipendista Fonda za mlade talente.

Praktičko znanje u struci je stekla u veterinarskoj klinici „Szögedi ló és kisállat ambulancia” u Mađarskoj.

Pripravnički staž u trajanju od godinu dana je radila u privatnoj veterinarskoj ambulanti  „NS vet“ u Novom Sadu.

Nakon toga je 2 godine bila zaposlena u kompaniji „Nelt“, u novootvorenoj Pet diviziji. Radila je na formiranju mreže kupaca na teritoriji Vojvodine.

Licencu je stekla polaganjem stručnog ispita 2012. godine.

Od 2012. do danas je vlasnica privatne veterinarske ambulante „Dog House“ gde se bavi i stručnom praksom i stručnim osposobljavanjem diplomiranih veterinara.

Članica je Pokreta slobodnih građana od aprila 2019. godine. U okviru Pokreta učestvovala  je u radu mediijskog tima, obavljala je funkciju zamenika poverenika za Novi Sad i pomagala u izgradnji infrastrukture na teritoriji Vojvodine. Učestvovala je u izradi dokumenata vezanih za regionalizam i decentralizaciju  Srbije. Za predsednicu Vojvođanskog odbora  Pokreta slobodnih građana izabrana je većinom glasova na Skupštini održanoj 27. septembra 2020. godine.

2022. godine je postala narodna poslanica u Skupštini Republike Srbije.

U braku je, majka je jednog deteta, vlasnicа dva udomljena psa i jednog konja.