Aleksandar Radoičić

Aleksandar Radoičić

Rođen je 31. decembra 1981. u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i X gimnziju

Diplomirao je 2010. godine na smeru menadžment ljudskih resursa BK Univerziteta. Master studije završio je 2011. na međunarodnom programu Fakulteta organizacionih nauka (Beograd) i Fakulteta za upravu (Ljubljana) smer „Menadžment ljudskih resursa“.

Bavi se upravljanjem projektima.

Član je Pokreta slobodnih građana od osnivanja organizacije. Pre toga se nije aktivno bavio politikom.

U Pokretu je obavljao funkcije zamenika poverenika beogradske opštine Palilula, predsednika Odbora za državnu upravu i lokalnu samoupravu i člana Izvršnog odbora. Član je Predsedništva Pokreta slobodnih građana, izabran većinom glasova delegata na Skupštini održanoj 27. septembra 2020. godine. 

Odbornik je Pokreta slobodnih građana u Skupštini grada Beograda, izabran na izborima 3. aprila 2022. godine. Pre toga bio je član Saveta za lokalnu samoupravu u Skupštini grada Beograda ispred Pokreta slobodnih građana od maja 2018. godine.

Zalaže se za jačanje liberalnih ideja, nezavisnost institucija, vladavinu prava i zaštitu najšireg spektra ljudskih i građanskih sloboda. Srbiju vidi kao modernu, demokratsku, građansku i ekonomski jaku evropsku državu.