Aleksandar Ilić

Aleksandar Ilić

Rođen je u Beogradu 22. juna 1973. godine. Završio je Srednju ekonomsku školu “Nada Dimić”, a 1998. godine je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. 2004. je položio Pravosudni ispit. Od 1995-1998. godine bio je pripravnik u  Advokatskoj kancelariji “Batrićević“, a od 1998-2001. godine sudski pripravnik u Trećem opštinskom sudu u Beogradu. 

Od februara 2001. do aprila 2004. bio je Zamenik šefa kabineta predsednika Vlade Republike Srbije u Vladi Zorana Đinđića i Šef kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije (Maj 2003. – Apr. 2004) u Vladi Zorana Živkovića. Radio je na uspostavljanju, organizaciji i razvoju Socijalno-ekonomskog saveta i praćenju realizacije projekta uspostavljanja Jedinstvenog katastra nepokretnosti RS. Priprema, organizacija timova, koordinacija i praćenje višemesečne kampanje predsednika Vlade, ministara i ostalih članova Vlade – “Srbija na dobrom putu”. Nakon toga bio je Direktor za ljudske resurse i Načelnik sekreterijata u Agenciji za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore do 2006. godine. Suvlasnik je i direktor privatne firme Begram servis d.o.o.

U Pokret slobodnih građana učlanio se u februaru 2020. godine, a odmah nakon toga učestvovao je u parlamentarnoj kampanji za izbore te godine. Za člana Predsedništva izabran je na Skupštini Pokreta 27. septembra 2020. nakon čega je imenovan za zamenika predsednika. Učestvovao je u pisanju više programa i platformi, kao i u razvoju mreže članstva Pokreta slobodnih građana. 

Oženjen je, otac dvoje dece.