prof Jelena Đorđević

prof Jelena Đorđević

Jelena Đorđevic rođena je u Beogradu 1951. godine. U Beogradu je završila gimnaziju i magistrirala na Filološkom fakultetu, odsek Opšta književnost sa teorijom književnosti ( 1976).  Bila je stipendista Fulbrajtove fondacije na Univerzitetu EnArbor, Mičigen (1976-7), SAD kao i na Yale University (1979-80) gde je započela rad na doktoratu. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka 1990.  Od 1976. radila je na Defektološkom fakultetu na predmetu Sociologija kulture. Bila je predavač na Florida State University u Panami (1992-4). Tokom devedesetih bila je voditelj i predavač na mnogim predmetima u Alternativnoj akademskoj mreži (AOM) i Beogradskoj otvorenoj školi. Od 2001 -2018 radi kao profesor na Fakultetu političkih nauka gde je bila prodekan u dva mandata i šef odseka za novinarstvo. Osnivačica je Centra za studije kulture na FPN.  Vodila je i predavala na nekoliko predmeta iz oblasti Kulturologije i Studija kulture na svim nivoima studija. Bila je urednica časopisa Kultura od  2002-2010. Autorka je oko sto naučnih radova i urednika, kao i knjiga Političke svetkovine i rituali i Postkultura. Učesnica je i voditeljka u mnogim domaćim i međunarodnim projektima.

 Poltički angažman započela je devedesetih u različitim vidovima borbe protiv Miloševićevog režima. Objavljivala je kritičke članke u Novoj Borbi i Danasu. Odbila je da potpiše Zakon o Univerzitetu 1998. i učestvovala u pobunama protiv pokušaja tadašnje vlasti da ukine autonomiju univerziteta u Srbiji kao i u svim javnim pobunama protiv režima. Od tada do danas, a naročito poslednjih 12 godina,  prisutna je u javnom kritičkom govoru protiv režima. Bila je među prvih 100 potpisnika koji su osnovali Pokret slobodnih građana. Od 2017. do danas članica je Političkog saveta PSG.