prof Dušan Dobromirov

prof Dušan Dobromirov

Dušan Dobromirov rođen je 11. septembra 1964. godine u Novom Sadu gde trenutno radi na Fakultetu tehničkih nauka u zvanju vanrednog profesora na predmetima Novac i bankarstvo, Javne finansije, Međunarodne finansije, Algoritamska trgovina, Preduzetničke finansije i Bihejviorističke finansije (doktorske studije).

Diplomirao je 1993. godine na Vebster univerzitetu u Sent Luisu (SAD), magistrirao 2006. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, odsek za Industrijsko inženjerstvo i menadžment na temi: Strategija formiranja i razvoja tržišta valutnih finansijskih derivata i doktorirao 2010. godine na istom fakultetu na temi: Razvoj modela za obradu signala u finansijskom inženjeringu.

Pored rada na fakultetu Dušan Dobromirov je radio za više državnih institucija i kompanija:  Narodnu banku Srbije, Produktnu berzu dd Novi Sad, ADM doo Novi Sad, Doblex Handels, GmbH Beč, DAD doo Novi Sad…

Član je Pokreta slobodnih građana od 2019. godine, a član Političkog saveta od 2021. godine. U Pokretu je obavljao funkciju poverenika za grad Novi Sad 2019-2021. godine, a bio je kandidat za poslanika na izborima 2020. godine.