Skupština Pokreta

Skupštinu Pokreta čine svi članovi. Članovi Pokreta su u skupštini predstavljeni preko predsednika lokalnih kancelarija.