Savet organizacija

Savet organizacija je savetodavno telo koje čine predstavnici organizacija koje su se pridružile Pokretu.

Do sada su se Pokretu pridružile: