Vladimir Pajić | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaVladimir Pajić

Član predsedništva

Predsednik Beogradskog odbora

 

Datum rođenja: 10/01/1989

 

OBRAZOVANjE I KVALIFIKACIJE

2016. - Položio stručni ispit iz oblasti zaštite pokretnog kulturnog nasleđa, Narodni Muzej u Beogradu Stekao stručno zvanje: Konzervator i restaurator

2015. - Položio stručni ispit iz oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda Stekao stručno zvanje: Slikar restaurator

2013. - Master akademske studije, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu. Odsek: Konzervacija i restauracija zidnih slika i mozaika Završni master rad odbranio sa ocenom 10, (mentor: prof. mr Radomir Samardžić). Stekao akademsko zvanje: Master konzervator i restaurator

2008. - Osnovne akademske studije, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu. Odsek: konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru Diplomirao sa prosečnom ocenom 9,45. Stekao akademsko zvanje: Diplomirani konzervator i restaurator

RADNO ISKUSTVO

2011. – 2014. – Saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu

2014. – 2020. – Saradnik i koordinator projekata konzervacije kamena, mozaika i zidne slike u Centralnom institutu za konzervaciju.

Rukovodilac projekata konzervacije crkve Sv. Save u manastiru Žiča, konzervacije murala na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu i konzervacije fragmenata zidnog slikarstva iz Medijane, Braničeva i Beograda.

Kreator i koordinator višegodišnjeg programa „Stanje fragmentovanog zidnog slikarstva u muzejima u Srbiji“ koji obuhvata saradnju sa preko 40 muzejskih institucija u Srbiji.

Saradnik na međunarodnim konzervatorskim projektima u Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Dobitnik nagrade „Zvonimir Wiroubal“ Sveučilišta u Splitu.

Član ICOM-a, međunarodne organizacije muzeja

PUBLIKACIJE

Lekić T, Tekić M, Pajić V, Jovanović M, “Konzervacija, restauracija, rekonstrukcija i prezentacija fragmenata zidnih slika iz rimskog perioda sa arh. nalazišta Medijana kod Niša”, ZBORNIK - Narodni Muzej Niš, 2014.

Pajić V, Aleksić M, “Razvoj tehničke dokumentacije na primeru murala Miloša Bukinca u sklopu Terminala 1, AD Aerodroma “Nikola Tesla”, GRAĐA za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2016.

Pajić V, Pajić M, Crnoglavac V, “Konzervacija, restauracija, rekonstrukcija i prezentacija fragmenata zidnih slika iz rimskog perioda sa arh. nalazišta Medijana kod Niša”, ZBORNIK - Narodni Muzej Niš, 2018. Pajić V, „ Pravi virtuelni spomenik“, ZBORNIK za društvene nauke, Univerzitet Alfa BK, 2019.

PREDUZETNIŠTVO Osnivač studija za animaciju i videografiju PROCESSION STUDIO koji sarađuje sa klijentima širom Evrope i sveta.

Najznačajniji projekti PROCESSION STUDIA su serije dokumentarnih filmova o svetima u saradnji sa „Bukara Medija“ produkcijskom kućom iz Nemačke kao i veliki broj muzičkih spotova i korporativnih crtanih filmova.

AKTIVIZAM

Osnivač i predsednik UO „Centra kulturnih dobara“, nevladine organizacije posvećene unapređenju kulture i kulturnih dobara koja svoje projekte sprovodi u saradnji sa partnerima iz Evrope.

Član i saradnih mnogih nevladinih organizacija u periodu od 2004. do 2012. godine.

Trener medijacije konflikata i borbe protiv trgovine ljudima (Anti Trafiking Centar i ASTRA).

POKRET SLOBODNIH GRAĐANA

Član PSG od avgusta 2017. godine u okviru povereništva Palilula u Beogradu.

Zamenik Poverenika za Palilulu od 2018. do 2020. godine.

Inicijator i koordinator resornog Odbora za kulturu od 2018. godine.

Povernik za Palilulu od januara 2020. godine sa izuzetnim rezultatima po pitanju uvećanja članstva.

Pridruženi član Izvršnog Odbora tokom 2020. godine i član Centralnog Izbornog štaba na parlamentarnim izborima 2020. godine

Kandidat za poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije na izborima 2020. godine.

Inicijator brojnih aktivnosti vezanih za zaštitu nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa, očuvanja Kalemegdanske tvrđave, Starog Savskog mosta i drugih objekata u Beogradu.

Autor Karte uništenog ili ugroženog kulturnog nasleđa za period od 2012. do 2020. godine

DODATNO

Autor stripa „Zelenbaba“ u izdanju izdavačke kuće Makondo iz Beograda.

Ilustrator knjige „27 Close Calls for women“, StriderLab Investigators, 2016, Ostin, Teksas 2016

2015. - Izložba slika „Bogovi“, Kukata na Robevci, Zavod za zaštita na kulturnite spomenici i Nacionalniot muzej, Ohrid, Republika Makedonija, Avgust 2015.

2008. - Umetnički rad „Žiča“ na Bijenalu kraljevačke umetnosti, Narodni muzej Kraljevo, 2008. 


Za predsednika Beogradskog odbora Pokreta slobodnih građana izabran većinom glasova na Skupštini održanoj 27. septembra 2020. godine.