Slavoljub Nikolić | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaSlavoljub Nikolić

Član predsedništva

Rođen 1961. godine u Šapcu.

Diplomirao na Građevinskom fakultetu ‒ Geodetski odsek u Beogradu 1985. godine.

Odslužio vojni rok u periodu od 1986. do 1987. godine.

Radio u društvenom preduzeću za planiranje i razvoj DP „PLAN“ Šabac od 1985. do 2001. godine.

Od 1994. do 2001. godine radio kao direktor preduzeća.

Od 2001. do 2002. godine radi kao direktor privatnog građevinskog preduzeća u Šapcu.

2002. godine osniva sopstveno preduzeće, kojem i danas rukovodi.

Zajedno sa suprugom Vesnom, roditelj je dva sina.

Do sada se nije aktivno bavio politikom.