Rade Veljanovski | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaRade Veljanovski

Član predsedništva

Rodjen 4. 5. 1952. u Beogradu.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1976. godine.

Magistrirao na FPN-u 1995. godine.

Doktorirao na FPN-u 2004. godine.

Sada je redovni profesor na smeru Novinarstvo i komunikologija FPN i predaje sedam predmeta: na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Na FPN-u je šef smera Novinarsvo i komunikologija.

Rukovodilac je Centra za medije FPN.

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predaje na master studijama.

Deset godina je predavao na Visokoj školi novinarstva, Medija plana u Sarajevu.

Kao novinar radio je od 1976. godne u Studiju B.

U Radio Beograd, Program 202, prešao je 1980. godine.

Na Prvom programu Radio Beograda radi od sredine 1983. godine. Ovde je bio novinar izveštač iz najviših političkih organa i institucija države, urednik Unutrašnje-političke rubrike, urednik i voditelj informativnih emisija: Jutarnji dnenik, Večernji dnevnik, Novosti dana, Nedeljom u 10. Više puta je bio šef pula jugoslovenskih radio stanica za izveštavanje o najvažnijim događajima. Bio je zamenik glavnog i odgovornog urednika Prvog programa, a posle toga glavni i odgovorni urednik. Sa tog mesta ga je smenila vlast u vreme Slobodana Miloševića, a u januaru 1993. je sa 1100 novinara RTS-a otišao iz Radio Beograda.

Devedesetih godna najviše radi u civilnom sektoru, kao saradnik i predstavnik Fondacije za mir i rešavanje kriza. U ovoj fondaciji vodi i uređuje nezavisnu radio produkciju Doba razuma.

Od osnivanja lista „Danas“, godinu dana radi kao uredniik političke rubrike.

U ovom periodu piše i za „Republiku“, „Svet“ iz Skoplja, „Našu Borbu“...

Posle demokratskih promena, 2001. godine postaje direktor Radio Beograda. Nakon tri godine, prelazi na Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Od kraja 2000. godine radi na pisanju novih medijskih zakona. Bio je član sedam radnih grupa za pripremu novih medijskih zakona i medijske strategije, uglavnom kao predsednik.

Član je NUNS-a i jedan od njegovih osnivača. Član je Međunarodne federacije novinara i Međunarodne asocijacije istraživača medija (ECREA).

Autor je nekoliko knjiga i većeg broja radova u zbornicima i časopisima.

Učesnik je većeg broja naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Organizovao je nekoliko naučnih i stručnih konferencija, domaćih i međunarodnih.

 

Politička aktivnost:

U vreme Jugoslavije bio je član Saveza komunista iz koga je izašao pre njegovog pretvaranja u Socijalističku partiju Srbije.

Bio je član Skupštine grada Beograda sredinom osamdesetih, kao delegat Palilule.

Od osnivanja Socijaldemokratske unije 1994. bio je njen član do 2002. godine. U SDU je bio član Glavnog odbora i potpredsednik stranke.

Krajem devedesetih bio je koordinator šest partija socijaldemokratske orijentacije (Savez demokratskih partija); Socijaldemokratske unije, Reformske vojvođanske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine, Saveza vojvođanskih Mađara, Koalicije za Sandžak i Koalicije za Šumadiju.

Kao koordinator  Saveza demokratskih partija učestovao je u objedinjavanju celokupne opozicije i stvaranju DOS-a.

Kao predstavnik Fondacije za mir i rešavanje kriza rukovodio je zajedničkim projektom „Partnerstvo za demokratske promene“ sa Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“. U okviru ovog projekta tokom 1999. i 2000. godine organizovao je seminare za kontrolu izbora i članove izbornih komisija i opozicione tribine u više od 30 gradova Srbije.

Potpisnik je Apela 100 i učesnik predsedničke kampanje Saše Jankovića.

Jedan je od osnivača Pokreta slobodnih građana.

Predsednik je Odbora za medijsku politiku PSG-a i koordinator predsednika odbora.