Nikola Ćurčin | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaNikola Ćurčin

Član predsedništva

Rođen 1979. godine u Pančevu.

 

Maturirao Gimnaziju „Uroš Predić“ u Pančevu, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer telekomunikacije.

 

Od 1998. do 2006. omladinski aktivista na borbi protiv HIV/AIDS-a i diskriminacije ljudi koji žive sa HIV-om, deo tima koji je kreirao prvu lokalnu strategiju brige o mladima u Srbiji (Strategija brige o mladima grada Pančeva 2007-2012).

 

Nastavnik stručnih predmeta u ETŠ »Nikola Tesla« u Pančevu, od 2016. obavlja poslove direktora škole. Deo tima koji je 2012. osvojio prvu nagradu na konkursu Kreativne škole(ZUOV i Microsoft) u konkurenciji srednjih stručnih škola.

 

Od 2016. odbornik u Skupštini grada Pančeva.

 

Govori engleski i nemački jezik. Oženjen, ćerka Ljubica i sin Mihajlo.