Nebojša Milenković

Član predsedništva

Rođen 1971. godine u Nišu.

Istoričar umetnosti, kustos, pisac, bloger i građanski aktivista.

Diplomirao 2000. na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Radio kao kustos urednik Galerije Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru (2001), a od 2002. zaposlen kao kustos u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.

Napisao je i objavio sedam umetničkih monografija, pet knjiga poezije, jednu zbirku priča i jedan roman. Autor je i kustos oko četrdeset monografskih i problemskih izložbi i kataloga.

Za istorijsko-umetnički, književni i društveno-aktivistički rad dobitnik mnogih nagrada, poput: Nagrade dr Pavle Vasić, 2013; Nagrade Porodice bistrih potoka, 2013; Nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju izložbu godine u Srbiji i Crnoj Gori, 2005; Nagrade Ratkovićevih večeri poezije,1999; Nagrade međunarodnog ITOEN haiku festivala u Tokiju, 1996. i 1997. i dr.

Uređivao časopis za kritiku, istoriju i teoriju umetnosti Anomalija (2005─2007). Urednik i priređivač više desetina knjiga. Objavio više stotina tekstova i eseja o kulturi i politici u gotovo svim značajnijim regionalnim listovima, časopisima i veb portalima (Danas, Nin, Vreme, Republika, Politika, Dnevnik, Politikon, Bulevar, Letopis Matice srpske, Polja, Književna reč, Književne novine, Književnost…).

Od 2006. ima autorski blog na veb portalu B92.net. Piše i za Peščanik.

Član je Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA.

Jedan je od osnivača Pokreta slobodnih građana i aktuelni predsednik Odbora za Vojvodinu.

Živi u Novom Sadu sa suprugom i ćerkom.

 

Objavljene knjige:

 

Umetničke monografije:

Natrag: Božidar Mandić i Porodica bistrih potoka, Novi Sad, 2015.

Slobodan Šijan: Moraću da skrenem!, Vizuelni eksperimenti 1960–2012, Novi Sad, 2013.

Vujica Rešin Tucić: Tradicija avangarde, Novi Sad, 2011.

Vladimir Kopicl. Ništa još nije ovde ali neki oblik već može da mu odgovara..., Novi Sad, 2007.

Szombathy Art, Novi Sad, 2006.

Ich bin Künstler Slavko Matković, Novi Sad, 2005.

 

Politikološka studija:

Zvezda i njena senka – Ikonografske predstave zvezde petokrake u umetnosti socijalističkog i postsocijalističkog društva (Ideologije, utopije, simulakrumi slobode 1945-2005), Novi Sad, 2006.

 

Roman:

● Nešto što strašno podseća na život (u pripremi)

 

Knjiga priča:

O Harmsu i drugim demonima, Beograd, 2016.

 

Blog:

http://blog.b92.net/blog/4383/Nebojsa-Milenkovic/

http://pescanik.net/author/nebojsa-milenkovic/