Miloš Marković | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaMiloš Marković

Član predsedništva

Rođen 8.2.1965. godine u Beogradu, gde je I završio osnovnu I srednju školu.

Diplomirao na Pravnom fakultetu.

Od 1994. godine se bavi advokaturom.

Osnivač Pokreta slobodnih građana.

Od 6.12.2017. godine obavlja funkciju Predsednika Izvršnog odbora Pokreta slobodnih građana.