Ana Janković - Jovanović | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaAna Janković - Jovanović

Članica predsedništva

Rođena 1987. godine u Beogradu.

 

Zaposlenje

2013-   Pravna savetnica, Komitet pravnika za ljudska prava ‒ YUCOM

Zaposlena na poslovima pružanja besplatne pravne pomoći građanima kojima su uskraćena ili povređena ljudska prava.

Projektna koordinatorka (projekti unapređenja stanja ljudskih prava u Srbiji sa akcentom na prava žena i dece, rodnozasnovanog nasilja, diskriminacije, jačanje kapaciteta nezavisnih institucija, status i položaj manjina, migranata i izbeglica u Srbiji, praćenje sprovođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava, izveštavanje UN i EU/SE institucija o stanju ljudskih prava u Srbiji...)

 

2011-2013. Advokatska pripravnica ‒ Advokatska kancelarija Petrović, Beograd

Pripravnički staž u advokatskoj kancelariji, sa akcentom na građanski sudski postupak i upravni postupak. 

Sastavljanje pravnih analiza i mišljenja za Svetsku banku.

 

Obrazovanje

2012-2013. Master ljudskih prava ‒ Univerzitet u Londonu

Disertacija na temu: "What are some of the main International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia issues concerning fairness and legality?"  ‒ ocena: distinction.

 

2006-2011. Diplomirana pravnica, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Poslovno-pravni, ekonomski smer

 

2001-2005. Treća beogradska gimnazija, Beograd

Društveno-jezički smer

 

Objavljeni radovi: 

A. Janković-Jovanović, „Osnovni problem i izazovi u radu Nacionalnih preventivnih mehanizama“, časopis Strani pravni život, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2/2015

A. Janković-Jovanović i drugi, „Vodič za samozastupanje građana“, Komitet pravnika za ljudska prava, Beograd, 2017.

A. Janković-Jovanović, M. Vasić, „Položaj žrtve u krivičnom postupku u Republici Srbiji“, Komitet pravnika za ljudska prava, Beograd, 2017.

A. Janković-Jovanović i drugi, „Trostruko A za građane: pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći“, Komitet pravnika za ljudska prava, Beograd, 2016.

 

Dodatne aktivnosti:

‒ Predsednica Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Pokret slobodnih građana, Srbija, 2017.

‒ Trener budućim trenerima (sudije i tužioci) na temu Slobode izražavanja, član 10 EKLJP, Budva, 2017, u organizaciji Saveta Evrope

‒ Konsultantkinja UNDP-a ‒ Položaj izbeglica i migranata, 2017.

‒ Predavačica na Školi za branitelje ljudskih prava na temu Zabrane torture, Beograd, 2017, u organizaciji Civil Rights Defenders.

‒ Panelista na UPR Pre-session ‒ Stanje ljudskih prava u Republici Srbiji ‒ Ženeva, 2017.

‒ Predavačica u školi „EU and Legal reforms“, na temu Ustavnost Republike Srbije, Igalo 2016, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Center for Constitutional Studies and Democratic Development ‒ CCSDD iz Italije.

‒ Informisanje predstavnika Komiteta ministara Saveta Evrope o sprovođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava od strane Republike Srbije, Strazbur, 2016.

 

Poznavanje jezika:

Srpski ‒ maternji

Engleski ‒ odlično poznavanje

Francuski ‒ govorni nivo

 

Ostalo:

Klavir, gitara, skijanje, putovanja.