Aleksandar Radoičić | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaAleksandar Radoičić

Član predsedništva

Aleksandar Radoičić

Izabrani član Predsedništva

Rođen 31.12.1981. u Beogradu

U Beogradu završio osnovnu školu i X gimnaziju.

Diplomirao na BK Univerzitetu.

Završio Master studije na Fakultetu organizacionih nauka (Beograd) i na Fakultetu za upravu (Ljubljana, Slovenija), međunarodni studijski program Mendžment u upravi, smer Menadžment ljudskih resursa.

Bavi se upravljanjem projektima.

Član Pokreta slobodnih građana od juna 2017. godine. Nikada ranije nije bio član ni jedne političke organizacije.

U okviru pokreta obavljao funkcije zamenika poverenika beogradske opštine Palilula, predsednika Odbora za državnu upravu i lokalnu samoupravu i člana Izvršnog odbora.

Član Saveta za lokalnu samoupravu u Skupštini grada Beograda ispred Pokreta slobodnih građana od maja 2018. godine.

Govori engleski jezik.

Smatra da ako se čovek ne bavi politikom, politika će se baviti njime. Sve političke elite od uvođenja višestranačja do danas su se trudile da politiku ogade običnom čoveku i predstave je kao nešto prljavo i nečasno. Želi da to promeni, da ohrabri sve građane, pogotovo mlade, da se uključe u politiku i sami odlučuju o svojoj sudbini. Zalaže se za nezavisne institucije, vladavinu prava, modernu, građansku, ekološku, ekonomski jaku i demokratsku Srbiju.  

 

Za člana Predsedništva Pokreta slobodnih građana izabran većinom glasova na Skupštini održanoj 27. septembra 2020. godine.