Aleksandar Petrović | Predsedništvo | Pokret slobodnih građanaAleksandar Petrović

Član predsedništva

Izabrani član Predsedništva

 

Za člana Predsedništva Pokreta slobodnih građana izabran većinom glasova na Skupštini održanoj 27. septembra 2020. godine.