Predsedništvo Pokreta

Saša Janković

Predsednik

Janko Baljak

Član predsedništva

Maglai Jenő

Član predsedništva

Nikola Đuričko

Član predsedništva