Predsedništvo | Pokret slobodnih građana

Predsedništvo Pokreta

Predsedništvo je organ Pokreta koji utvrđuje pravce aktivnosti i vrste mera za ostvarivanje ciljeva Pokreta.


Sergej Trifunović

Predsednik

Zoran Hamović

Član predsedništva

Saša Milenić

Član predsedništva

Radomir Đunić

Član predsedništva

Pavle Grbović

Član predsedništva

Petar Miletić

Član predsedništva

Nikola Ćurčin

Član predsedništva

Lidija Martinović

Članica predsedništva