Predsedništvo | Pokret slobodnih građana

Predsedništvo Pokreta

Predsedništvo je organ Pokreta koji utvrđuje pravce aktivnosti i vrste mera za ostvarivanje ciljeva Pokreta.


Sergej Trifunović

Predsednik

Zoran Hamović

Član predsedništva

Maglai Jenő

Član predsedništva