Predsedništvo | Pokret slobodnih građana

Predsedništvo Pokreta

Predsedništvo je organ Pokreta koji utvrđuje pravce aktivnosti i vrste mera za ostvarivanje ciljeva Pokreta.


Pavle Grbović

Predsednik

Anna Oreg

Članica predsedništva

Sergej Trifunović

Član predsedništva

Vladimir Pajić

Član predsedništva

Natan Albahari

Član predsedništva

Aleksandar Petrović

Član predsedništva

Zoran Hamović

Član predsedništva

Vuk Đorđević

Član predsedništva

Aleksandar Radoičić

Član predsedništva

Petar Đorđević

Član predsedništva

Predrag Jovović

Član predsedništva

Aleksandar Ilić

Član predsedništva

Radomir Đunić

Član predsedništva