Predsedništvo | Pokret slobodnih građana

Predsedništvo Pokreta

Predsedništvo je organ Pokreta koji utvrđuje pravce aktivnosti i vrste mera za ostvarivanje ciljeva Pokreta.


Rade Veljanovski

Član predsedništva

Ana Janković - Jovanović

Članica predsedništva

Rade Mirić

Član predsedništva

Zoran Hamović

Član predsedništva

Miloš Marković

Član predsedništva

Radivoj Cvetićanin

Član predsedništva

Maglai Jenő

Član predsedništva

Zoran Vuletić

Član predsedništva

Snežana Tasov

Članica predsedništva

Slavoljub Nikolić

Član predsedništva