Omladinska organizacija | Pokret slobodnih građana

Omladinska organizacija

Članovi Pokreta mlađi od 30 godina učestvuju u radu Pokreta i kroz Omladinsku organizaciju, prilagođenu specifičnim zahtevima mladih.

 

Kontakt podaci:

Mail adresa: puls@pokretslobodnih.rs