Odbori Pokreta slobodnih građana

Odbori su tematski oblici organizovanja unutar Pokreta. Njihova svrha je specijalizacija zarad efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Pokreta.


Trenutno su formirani:

  • Odbor za ekologiju, energetiku i zaštitu životne sredine,
  • Odbor za kulturu,
  • Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost,
  • Odbor za medijsku politiku, i
  • Odbor za obrazovanje.