Odbori | Pokret slobodnih građana

Odbori Pokreta slobodnih građana

Odbori su tematski oblici organizovanja unutar Pokreta. Njihova svrha je specijalizacija zarad efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Pokreta.

 

Trenutno su formirani:

  • Odbor za ekologiju, energetiku i zaštitu životne sredine
  • Odbor za državnu upravu i lokalnu samoupravu
  • Odbor za kulturu
  • Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost
  • Odbor za medijsku politiku
  • Odbor za obrazovanje
  • Odbor za saobraćaj
  • Odbor za poljoprivredu i
  • Informativna služba