Odbori | Pokret slobodnih građana

Odbori Pokreta slobodnih građana

Odbori su tematski oblici organizovanja unutar Pokreta. Njihova svrha je specijalizacija zarad efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Pokreta.

 

Trenutno su formirani:

 • Odbor za ekologiju, energetiku i zaštitu životne sredine
 • Odbor za državnu upravu i lokalnu samoupravu
 • Odbor za kulturu
 • Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost
 • Odbor za medijsku politiku
 • Odbor za obrazovanje
 • Odbor za saobraćaj
 • Odbor za poljoprivredu 
 • Odbor za zdravstvo
 • Odbor za telekomunikacije i IT
 • Odbor za ekonomiju
 • Odbor za urbanizam
 • Odbor za nauku
 • Informativna služba