Odbori | Pokret slobodnih građana

Odbori Pokreta slobodnih građana

Odbori su tematski oblici organizovanja unutar Pokreta. Njihova svrha je specijalizacija zarad efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Pokreta.