Izvršni odbor | Pokret slobodnih građana

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni organ Pokreta, koji čine Predsednik i članovi Izvršnog odbora izabrani od strane Predsedništva na predlog Predsednika Pokreta.

 

Članovi Izvršnog odbora Pokreta slobodnih građana su:

  • Milan Žunić (predsednik)
  • Boris Petrov
  • Ognjen Pavlović
  • Mirko Vujić
  • Pavle Grbović
  • Aleksandar Radovanović
  • Igor Nikolić
  • Sandra Lazić (sekretar)