Organi Pokreta | Pokret slobodnih građana

Organi Pokreta

Organi Pokreta su Skupština, Predsedništvo, Predsednik, Izvršni odbor, Politički savet, Savet organizacija, Veliki odbor i Omladinska organizacija.

 

Skupština

Skupštinu Pokreta čine svi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Članovi Pokreta su u skupštini predstavljeni preko predstavnika lokalnih teritorijalnih organizacija.

 

Predsedništvo

Predsedništvo je organ Pokreta koji utvrđuje pravce aktivnosti i vrste mera za ostvarivanje ciljeva Pokreta.

Predsedništvo Pokreta slobodnih građana čine:

  • Sergej Trifunović (Predsednik)
  • Lidija Martinović (Birani član predsedništva)
  • Petar Miletić (Birani član predsedništva
  • Zoran Hamović   (Birani član predsedništva)
  • Nikola Ćurčin (Poverenik za Vojvodinu) 
  • Radomir Đunić (Poverenik za Zapadnu Srbiju)
  • Saša Milenić (Poverenik za Centralnu Srbiju)
  • Milan Žunić (Predsednik Izvršnog odbora)

Predsednik

Predsednik Pokreta je po funkciji član predsedništva i rukovodi njegovim radom. Na osnivačkoj Skupštini za prvog predsednika Pokreta slobodnih građana izabran je Saša Janković. Dana 26.01.2019. godine, usled ostavke Saše Jankovića, za novog predsednika PSG izabran je Sergej Trifunović.

 

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni organ Pokreta, koji čine Predsednik i članovi Izvršnog odbora izabrani od strane Predsedništva na predlog Predsednika Pokreta.

 

Politički savet

Politički savet je primarni savetodavni organ Pokreta koji čine pojedinci istaknuti u poljima svog društvenog angažmana.

 

Savet organizacija

Savet organizacija je savetodavno telo koje čine predstavnici organizacija koje su se pridružile Pokretu.

Do sada su se Pokretu pridružile: