Organi Pokreta | Pokret slobodnih građana

Organi Pokreta

Organi Pokreta su Skupština, Predsedništvo, Predsednik, Izvršni odbor i Politički savet

 

Skupština

Skupštinu Pokreta čine svi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Članovi Pokreta su u skupštini predstavljeni preko predstavnika lokalnih teritorijalnih organizacija.

 

Predsedništvo

Predsedništvo je organ Pokreta koji utvrđuje pravce aktivnosti i vrste mera za ostvarivanje ciljeva Pokreta.

Predsedništvo Pokreta slobodnih građana čine:

 • Sergej Trifunović (Predsednik)
 • Lidija Martinović (Birani član Predsedništva)
 • Petar Miletić (Birani član Predsedništva
 • Zoran Hamović (Birani član Predsedništva)
 • Pavle Grbović (Birani član Predsedništva)
 • Nikola Ćurčin (Poverenik za Vojvodinu) 
 • Radomir Đunić (Poverenik za Zapadnu Srbiju)
 • Saša Milenić (Poverenik za Centralnu Srbiju)
 • Milan Žunić (Predsednik Izvršnog odbora)

Predsednik

Sergej Trifunović 

 

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni organ Pokreta, koji čine Predsednik i članovi Izvršnog odbora izabrani od strane Predsedništva na predlog Predsednika Pokreta.

Članovi Izvršnog odbora Pokreta slobodnih građana su:

 • Milan Žunić (predsednik)
 • Boris Petrov
 • Ognjen Pavlović
 • Mirko Vujić
 • Aleksandar Radovanović
 • Igor Nikolić
 • Janko Balandžić
 • Miljana Nešković
 • Aleksandar Radoičić
 • Stefan Simić

 

 

Politički savet

Politički savet je primarni savetodavni organ Pokreta koji čine pojedinci istaknuti u poljima svog društvenog angažmana.

Članovi Političkog saveta Pokreta slobodnih građana su:

 • Dragan Velikić
 • Milan Vlajčić
 • prof. dr Daša Duhaček
 • prof. dr Jelena Đorđević
 • Goran Marković
 • prof. dr Srbijanka Turajlić
 • Janko Baljak
 • Nikola Đuričko
 • prof. dr Staša Babić