Sara Šahinović

Sara Šahinović

Rođena 5. januara 2002. godine u Subotici gde je završila Osnovnu školu 2016. godine i svoje školovanje nastavila u srednjoj medicinskoj školi (2016-2020). U svom rodnom gradu je sada i studentkinja Ekonomskog fakulteta već tri godine. 

Od dosadašnje tri godine na fakultetu, godinu dana je bila član Studentskog parlamenta u okviru kog je učestvovala u planiranju, organizovanju i sprovođenju različitih humanitarnih događaja i sportskih takmičenja.

Zbog želje da ostane u svojoj državi ali nesigurnosti da će u istoj za nju biti mesta i mogućnosti da se ostvari, shvata da nešto mora da preduzme, te postaje član Pokreta slobodnih građana krajem 2022. godine, što je ujedno i prva politička organizacija u čijem radu učestvuje. 

Usled negovanja ljubavi prema pisanju i kritičkom razmišljanju, u dosadašnjem periodu je doprinela radu Omladine pokreta slobodnih građana pisanjem nekolicine tekstova. 

Kao neko ko neguje i podržava različitost, zalaže se za jednaka prava svih građana Srbije, bez obzira na njihovo opredeljenje u bilo kom segmentu. 

Mržnja, degradacija morala i niske životne vrednosti našim narodom vladaju i truju nas već dugi niz godina, zbog čega su potrebna nova lica koja će se boriti i zapravo nešto promeniti u našoj državi, ne zbog ličnog interesa, već zarad višeg cilja – sigurnosti, u svakom smislu, svih građana Srbije.