Zahtevi za održavanje slobodnih i poštenih izbora

 
1. Uređen i jasan birački spisak
 
Zahtevamo da birački spisak bude uređen, tačan i potpun, u skladu za Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku.
 
Tražimo da građani Republike Srbije mogu ostvarivati biračko pravo na teritoriji lokalne jedinice na kojoj imaju prebivalište najmanje šest meseci. Time bi se sprečila zloupotreba biračkog prava fiktivnim prijavljivanjem prebivališta.
 
Zahtevamo pravo na uvid u birački spisak do šest meseci pre raspisivanja izbora, preko ovlašćenih lica.
 
 
2. Zakonit sastav Gradske izborne komisije
 
Insistiramo na zakonitom sastavu Gradske izborne komisije, u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima, koji propisuje da nijedna stranka ili koalicija ne može imati više od polovine članova u njenom stalnom sastavu.
 
 
3. Isti tretman vladajuće koalicije i opozicije u medijima
 
Zahtevamo da se dosledno i nepristrasno sprovode Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakon o elektronskim medijima, kao i Zakon o medijskim javnim servisima.
 
Tražimo da Regulatorna agencija za elektronske medije (REM) vrši svoju nadzornu funkciju u skladu sa zakonom i da se stara o ravnopravnom tretmanu političkih aktera u izbornoj kampanji. 
 
Zahtevamo da se eliminiše prednost u medijskom predstavljanju za izborne takmace koji su istovremeno nosioci javnih funkcija, kao i da se zabrani izveštavanje o njihovim službenim aktivnostima dve nedelje uoči kraja izborne kampanje.
 
 
4. Sprečiti zloupotrebu javnih resursa u kampanji za račun vladajućih stranaka
 
Zahtevamo da se poštuje stroga zabrana korišćenja državnih i javnih resursa u svrhe izborne promocije vladajuće koalicije, u skladu sa preporukama OEBS-a.
 
 
5. Praćenje izbora u Beogradu od strane domaćih i međunarodnih posmatrača
 
Tražimo od vladajućih stranaka da pozove i omogući praćenje izbora od strane domaćih i međunarodnih posmatrača, uključujući misije OEBS-a u punom kapacitetu. 
 

Zahtevi u vezi sa medijskim predstavljanjem stranaka i kandidata na predstojećim izborima

 
Tražimo ravnopravno, objektivno i funkcionalno medijsko predstavljanje svih stranaka, izbornih lista i kandidata, koji su, na osnovu zakona, podneli izborne liste za učešće u izborima na bilo kom nivou.
 
Zahtevamo da se u svim medijima poštuju prava građana, političkih stranaka i kandidata zajemčena Ustavom Republike Srbije, obavezujućim međunarodnim dokumentima i zakonima.
 
Konkrene norme čije se ostvarivanje zahteva:
- Ustav Republike Srbije, članovi: 3. stav 2; 52. stav 2; 101. stav 1.    
- Zakon o izboru narodnih poslanika, članovi: 5; 48. – 51.
- Zakon o javnom informisanju i medijima: članovi: 4; 5; 6; 8; 10; 15...
- Zakon o elektronskim medjima, članovi: 3; 22. tačka 22); 24; 26; 28; 47. posebno tačka 5); 50; 51; 54; 56.
- Zakon o javnim medijskim servisima, članovi: 2; 3; 4; 5; 7. tačke 1), 7) i 8); 11. stav 2. 
- Pravilnik o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga (REM), članovi: 2; 3; 4.
- Preporuka R (99) 15 o merama u vezi sa izveštavanjem medija o predizbornim kampanjama (Komitet ministara Saveta Evrope), Aneks Preporuike, I Mere koje se odnose na štampu 1. 2. II Mere koje se odnose na oblast radio-difuzije, 1.2.
- Preporuka CM/Rec (2007) 16 o merama u vezi sa medijskim praćenjem izbnornih kampanja (Komitet ministara Saveta Evrope), I Opšte odredbe 1. – 9. II Mere koje se odnose na elektronske medije 1. – 5.
 
Tražimo od javnih medijskih servisa, koje plaćaju svi građani (RTS, RTV):
- Nepristrasno, objektivno izveštavanje o aktivnostima politčkih aktera koji su podneli izborne liste za učestvovanje u izborima;
- Organizovanje političkih debata svih relevantnih političkih aktera, sa istim pitanjima za sve;
- Besplatno vreme iste dužine za sve, za promociju na radiju i televiziji, uz fer određivanje temina promocije;
- Prekid favorizovanja izbornih takmaca koji su nosioci javnih funckcija, odnosno predstavnici aktuelne vlasti od lokalnog do nacionalnog nivoa i primenu evropskih iskustava u informisanju o aktivnostima aktuelnih funkcionera (kratko tekstualno izveštavanje bez fotografija i video snimaka);
- Odbijanje emitovanja propagande - informativnih sadržaja koji su proizvod produkcija političkih stranaka i kandidata;
- Potpunu eliminaciju negativne kampanje;
- Korišćenje prava medija da ne emituje promotivnu poruku ili sadržaj ukoliko je u suprotnosti sa uređivačkom koncepcijom javnog servisa;
- Poštovanje pravila da novinari, urednici i ostali članovi programskog personala, koji su na izbornim listama ili su deklarisani pobornici inetersa određenih političkih grupacija, ne mogu da budu urednici ili voditelji informativno-političkih programa;
- Potpuno očuvanje uređivačke, odnosno programske autonomije i nezavisnosti, pre svega  u odnosu na političke, ekonomske i ostale centre moći i obaveštavanje javnosti o eventualnim pokušajima narušavanja ovih principa.
 
Tražimo od komercijalnih medija:
- Nepristrasno, objektivno, nediskriminatorno izveštavanje o aktivnostima politčkih aktera koji su podneli izborne liste za učestvovanje u izborima;
- Objavljivanje unapred količine prostora (stranica, stubaca, sati, minuta) koji će biti ponuđeni izbornim takmacima i za predizbornu promociju nediskriminatorna raspodela prostora i vremena;
- Objavljivanje unapred cene prostora, odnosno vremena, za promotivne sadržaje;
- Potpuna eliminacija prednosti izbornih takmaca koji su aktuelni nosioci javnih funckcija, odnosno predstavnici aktuelne vlasti od lokalnog do nacionalnog nivoa i primena evropskog iskustva u informisanju o aktivnostima aktuelnih funkcionera (kratko tekstualno izveštavanje bez fotografija i video snimaka);
- Potpuna eliminacija negativne kampanje;
- Korišćenje prava medija da ne emituje promotivnu poruku ili sadržaj ukoliko je u suprotnosti sa uređivačkom koncepcijom javnog servisa;
- Poštovanje pravila da novinari, urednici i ostali članovi programskog personala, koji su na izbornim listama ili su deklarisani pobornici inetersa određenih političkih grupacija, ne mogu da budu urednici ili voditelji informativno-političkih programa;
- Očuvanje uređivačke, odnosno programske nezavisnosti i obaveštavanje javnosti o eventualnim pokušajima narušavanja ovih principa.
Tražimo od on-line medija:
- Nepristrasno, objektivno, nediskriminatorno izveštavanje o aktivnostima političkih aktera koji su podneli izborne liste za učestvovanje u izborima;
- Provera izvora informacija i njihove verodostojnosti
- Neobjavljivaje komentara koji sadrže govor mržnje po bilo kom osnovu, negativnu političku kampanju, uvrede i provokacije.
 
Tražimo od Regulatora elektronskih medija (REM):
- Objavljivanje podsetnika elektronskim medijima o zakonskim obavezama, principima i međunarodnim standardima praćenja predizborne kampanje;
- Budno praćenje medijskih sadržaja elektronskih medija koji su su u vezi sa predizbornom kampanjom;
- Neodložno regaovaje na svako kršenje pravila ponašanja medija u predizbornoj kampanji, uz izricanje predviđenih mera, uz obaveštavanje javnosti;
- Delovanje po službenoj dužnosti, a ne samo po prijavama fizičkih i pravnih lica;
- Posle izbora objavljivanje uočenih ponašanja pružalaca medijskih usluga elektronskih medija (rezultai monitoringa, istraživanja, izrečene mere po službenoj dužnosti, izrečene mere na osnovu prijava fizičkih i pravnih lica).
- odgovornost za rad.
 
Zahtevamo od Ministarstva kulture i informisanja:
- Od početka predizborne kampanje do njenog završetka, pozivanje medija na delovanje u okviru zakona, propisa i međunarodnih standarda. 
Tražimo od Saveta za štampu:
- Delovanje dosledno svojim ciljevima, opredeljenjima i proncipima samoregulacije;
- Hitno reagovanje na kršenja zakonskih odredaba, profesionalnih i etičkih načela, još u vreme same predizborne kampanje;
- Ukazivanje na kršenje zakonskih i profesionalnih normi štampanih medija i onih koji do sada nisu prihvatali nadležnost Saveta za štampu;
- Posle izbora, upoznavanje javnosti sa evidencijom kršenja pravila od strane štampanih medija.
 
Zahtevi koje smo izneli nisu “politika”, oni su zagarantovana prava građana i političkih subjekata u Republici Srbiji!