U prostorijama Pokreta slobodnih građana u Beogradu u petak, 1. septembra 2017 godine, održan je skup osnivača Pokreta, povodom tri meseca postojanja. Na sastanku je prezentovan izveštaj u kome je taksativno navedeno šta je sve urađeno od nastanka PSG-a do danas.

U diskusiji koja je potom usledila, osnivači i članovi Pokreta slobodnih građana su izneli svoje predloge kako vide dalji razvoj Pokreta i na koji način se što bolje pripremiti za predstojeće izbore u Beogradu. Poseban akcenat je stavljen na kontrolore, čija je obuka već odavno počela u prostorijama Pokreta.

Konstatovano je, kako u izveštaju o tromesečnom radu Pokreta, tako i u razgovoru osnivača, da je Pokret za veoma kratko vreme, u veoma otežavajućim okolnostima i pod stalnim napadima Vučićevog režima, uspeo da postigne mnogo. Držeći se svog principijelnog stava da nema ni stvarne, ni prikrivene saradnje sa aktuelnom vlašću, Pokret očekuje da će građani Beograda prepoznati sve vrednosti za koje se PSG zalaže.