Predsedništvo Pokreta slobodnih građana na sednici održanoj 10. jula 2020. godine donelo je odluku da se Skupština PSG održi 5. septembra 2020 godine. Predsedništvo je takođe odlučilo da se na tom zasedanju Skupštine bira celokupno rukovodstvo Pokreta.

  • Predsednik,
  • Šest članova Predsedništva koje bira Skupština,
  • Šest regionalnih predstavnika u Predsedništvu, koje biraju članovi Pokreta iz pojedinih regiona i
  • Petnaest članova glavnog odbora.

 

Predsednik PSG

Za predsednika Pokreta može se kandidovati svaki član Pokreta kojeg svojim potpisom podrži 50 članova. Kandidat mora u roku dostaviti potpisan pristanak za kandidaturu i biografiju, a poželjan je i plan i program rada Pokreta.

 

Članovi Predsedništva koje bira Skupština

Za člana Predsedništva Pokreta može se kandidovati svaki član Pokreta kojeg svojim potpisom podrži 20 članova. Kandidat mora u roku dostaviti potpisan pristanak za kandidaturu i biografiju.

 

Regionalni predstavnici

Za Regionalnog predstavnika može se kandidovati svaki član Pokreta kojeg svojim potpisom podrži 20 članova. Kandidat mora u roku dostaviti potpisan pristanak za kandidaturu i biografiju.

  • Regionalnog predstavnika za Grad Beograd, biraju delegati sa teritorija gradskih opština koje čine Grad Beograd.
  • Regionalnog predstavnika za Vojvodinu, biraju delegati sa teritorija opština iz Vojvodine.
  • Regionalnog predstavnika za Zapadnu Srbiju, biraju delegati sa teritorija okruga: Mačvanskog, Kolubarskog, Zlatiborskog i Moravičkog.
  • Regionalnog predstavnika za Centralnu Srbiju, biraju delegati sa teritorija okruga: Šumadijskog, Podunavskog, Pomoravskog, Raškiog i Rasinskog.
  • Regionalnog predstavnika za Istočnu Srbiju, biraju delegati sa teritorija okruga: Braničevskog, Borskog i Zaječarskog.
  • Regionalnog predstavnika za Južnu Srbiju, biraju delegati sa teritorija okruga: Niškog, Jablaničnog, Pirotskog, Topličkog i Pčinjskog.

 

Članovi Glavnog odbora

Za članove Glavnog odbora može se kandidovati svaki član Pokreta slobodnih građana. Kandidat mora u roku dostaviti potpisan pristanak za kandidaturu.

 

Glasanje za sve predložene kandidate biće tajno.

Rok za predaju svih kandidatura je 21. avgust 2020. godine. Kandidature se dostavljaju Organizacionom odboru na office@pokretslobodnih.rs ili na adresu Centrale (Kosovska 8, Beograd).

Do 28. avgusta Organizacioni odbor će članove obavestiti o prihvaćenim kandidaturama, dnevnom redu, mestu i vremenu održavanja Skupštine.

Važna napomena: Ukoliko se situacija sa epidemijom COVID-19 u narednih mesec dana ne bude popravila, Predsedništvo će zasedanje Skupštine pomeriti u skladu sa preporukama o epidemiološkoj situaciji.

U nastavku su dokumenta neophodna za kandidaturu.

Obrazac 1 - Prihvatanje kandidature - Predsednik

Obrazac 2 - Prihvatanje kandidature - Član Predsedništva

Obrazac 3 - Prihvatanje kandidature - Regionalni predstavnik

Obrazac 4 - Prihvatanje kandidature - Član glavnog odbora

Obrazac 5 - Spisak članova koji podržavaju kandidaturu