Srbija je zemlja u kojoj se od mladih očekuje da budu ponizni i zaborave da misle, drugim rečima, da se odreknu hrabrosti koja je potrebna za mišljenje i borbu. Da se prilagode, da ućute, da ne talasaju. Celoj zemlji je potrebno da se seti da ima hrabrosti, da ima srca da se izbori za bolje.

Upravo iz tog razloga, omladina Pokreta Slobodnih Građana simbolično nosi naziv Puls Slobodnih Građana. Naš osnovni cilj je da probudimo i podstaknemo što veći broj mladih ljudi da se bore za svoj zivot i svoju budućnost. Da svojom borbom nateraju i ostale da ih čuju, i sete se da i oni imaju hrabrosti za svoje borbe.

Može se čuti na svakom koraku da na mladima svet ostaje, kažu da smo pokretač društva. Ali, obično sve ostane na tim rečima. Nećemo da budemo samo sporedna politička tema, dok drugi odlučuju u naše ime, hoćemo da delujemo i osećamo da je poslednji trenutak za akciju.

Puls Slobodnih Građana čine mladi ljudi koji su se okupili oko zajedničkog cilja. Normalan život je naše krajnje željeno odredište. Veća zastupljenost mladih u svakoj vrsti odlučivanja je potreba. Ravnopravnost i jednake šanse su moranje! Prilika za sve da mogu da se školuju za ono za šta imaju najviše sklonosti, da rade ono što za šta imaju najviše znanja, i da od svog rada mogu sebi da stvore normalan život naš je cilj. Svakim danom nas je više, svakim danom je borba teža, ali svakim danom smo sve odlučniji. Mi nemamo iskustvo koje imaju stariji, ali, imamo srca, i imamo snage, i imamo volju da učimo, jer rešeni smo da se izborimo za naš cilj. I ne damo se pokolebati.

Mi smo #PulsSlobodnih i ne damo naše sutra!