Predsedništvo Pokreta slobodnih građana osnovalo je sinoć na redovnoj sednici Politički savet i Izvršni odbor Pokreta, imenovalo vršioca dužnosti poverenika za Grad Beograd, postavilo poverenika za Zemun i Kikindu, utvrdilo kandidate za poverenike za Surčin, i primilo u Pokret nova 44 člana.

Predsedništvo u sastavu: Rešad Hodžić, Jene Maglai, prof. dr Rade Veljanovski, Nebojša Milenković, Janko Baljak, Snežana Tasov, Slavoljub Nikolić, Igor Popov i predsednik PSG Saša Janković, izabralo je u Politički savet Gorana Markovića, prof. dr Srbijanku Turajlić, Dragana Velikića, Borku Pavićević, Milana Vlajčića, prof. dr Jelenu Đorđević, prof. dr Gordanu Dašu Duhaček i dr Miroslava Kopečnog. Članovi Političkog saveta će između sebe izabrati predsednika Saveta, koji će po dužnosti biti i član Predsedništva Pokreta.

 Za predsednika Izvršnog odbora Predsedništvo Pokreta izabralo je advokata Miloša Markovića, koji će po dužnosti takođe biti član Predsedništva, a za članove Radeta Mirića, Petra Miletića, Branislava Gutu Grubačkog i Snežanu Stiković.

Predsedništvo je konstatovalo ostavku dosadašnjeg poverenika za grad Beograd Bože Prelevića, zahvalilo mu se  na radu i za vršioca dužnosti poverenika za Beograd postavilo Zorana Vuletića, a za njegove zamenike Milana Žunića i Snežanu Stiković.

Za poverenika za Zemun izabran je Zlatan Mirjanić, a Bojana Žigić izabrana je za poverenicu Pokreta u Kikindi.