U petak 23. juna 2017. u prostorijama Pokreta slobodnih građana održana je tribina o perspektivama obrazovanja u Srbiji u kojoj su kao panelisti učestvovali prof. dr Sanja Filipović, prof. dr Aleksandar Baucal, prof. dr Đurica Grga i prof. dr Vladica Cvetković, uz prof. dr Stašu Babić kao moderatora. Učesnici tribine detektovali su najvažnije probleme obrazovne politike u Srbiji.

Izuzimajući kratak period nakon petooktobarskih promena, nijedna politička stranka ili koalicija na vlasti nije postavljala pitanja obrazovanja i nauke u prioritetne oblasti svog delovanja. Posledično, sistem obrazovanja (na svim nivoima, uključujući i visoko obrazovanje) nije samo stagnirao, već je postepeno urušavan dovodeći do trenutnog katastrofalnog stanja u njegovom funkcionisanju.

Degradirana društvena percepcija značaja znanja i obrazovanja za razvoj države praćena je poražavajućim odnosom celokupnog društva prema školama, univerzitetima i nastavnicima.

Reforme sistema obrazovanja neophodan su preduslov društvenog razvoja, pri čemu je u ovom sporom procesu nužno obezbediti dugoročnu koherentnu strategiju i kontinuitet u njenom sprovođenju. Takva strategija podrazumevala bi korenitu promenu u svim nivoima obrazovanja i jasno postavljene društvene ciljeve koje je potrebno ostvariti školovanjem. Cilj obrazovanja mora biti emancipacija i osnaživanje sposobnosti kritičkog i kreativnog mišljenja mladih ljudi, a ne njihova indoktrinacija. Pod uslovima ubrzanog društvenog i tehnološkog razvoja, fleksibilne kompetencije imaju daleko veću vrednost od pasivnog akumuliranja petrifikovanog znanja. Opšti društveni interes jeste izgradnja zajednice koja će biti zasnovana na kompetentnim slobodnim građanima.