Pokret slobodnih građana ponovo ističe da  Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sadrži nedostatke koji nisu samo terminološke prirode, već predstavljaju eklatantan primer umanjivanja već stečenih i zagarantovanih građanskih prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Putem predloženih zakonskih rešenja se direktno utiče na funkcionisanje nacionalnih saveta, finansijskim ograničenjima kao i kvazi depolitizacijom.

 

"Depolitizacija" nacionalnih saveta je usmerena ka smanjenju nezavisnosti u radu kod najvećih nacionalnih manjina po broju pripadnika (Bošnjaci, Albanaci, Slovaci i Mađari) dok se kod ostalih NS sprovodi ograničenjima u pogledu finansiranja od strane nadležnih ministarstava.

Ne uzimajući u obzir specifičnosti svake nacionalne zajednice ponaosob, same izmene predstavljaju neuspeli marketinški momenat koji se odnosi na ispunjavanje zahteva poglavlja 23 u susret ovogodišnjim izborima za članove NSNM.

 

PSG poziva sve pripadnike nacionalnih manjina da  iskoriste svoje zakonsko pravo i upišu se u posebni birački spisak nacionalne manjine kojoj pripadaju.

 

Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost

 


Izvori: