Pokret slobodnih građana zahteva da organi koji jesu nadležni za biračke spiskove, za razliku od ministra unutrašnjih poslova koji to nije, prestanu da daju kontradiktorne podatke i u biračke spiskove uvedu red, pravnu sigurnost, potreban stepen transparentnosti i obezbede njihovu tačnost jer od toga zavisi ostvarivanje prava na glas građana Srbije.

Pokret konstatuje da ministar unutrašnjih poslova, umesto da radi svoj posao, pokušava da se svađa sa Pokretom baveći se brojem upisanih birača u biračke spiskove, što nije u njegovoj nadležnosti; sve da bi zbunio javnost i prikrio izborne manipulacije stranke čiji je potpresednik.

Podsećamo da Pokret od zakonom propisanih nadležnih organa, a ne od SNS-a, traži podatke o broju birača upisanih u beogradske gradske opštine i upoređuje ih sa zvaničnim izveštajem Republičke izborne komisije o broju birača koji su bili upisani u birački spisak na dan predsedničkih izbora početkom ove godine.

Gradska opština Mladenovac, kao nadležni organ, je zvanično dala sledeće podatke:

Na dan 31.03.2017 ukupan broj birača upisanih u birački spisak gradske opštine Mladenovac  bio je 50541Na dan 09.10.2017 ukupan broj birača upisanih u birački spisak gradske opštine Mladenovac bio je 50879. Iz toga bi se moglo zaključiti da, za razliku od dve centralne beogradske opštine, gde je porast birača bio do 10%, u Mladenovcu nije bilo značajnih promena.

Međutim, kada se podaci od 31.3.2017. uporede sa podacima o broju birača na predsedničkim izborima 2.4.2017.g. objavljenim na sajtu RIK-a, ( 47954 birača upisanih u  birački spisak gradske opštine Mladenovac), vidi se da je za samo nekoliko dana nastala neobjašnjiva razlika od 2587 birača.

Na najnoviji zahtev gradska opština Mladenovac je dala podatak da je na da 25.10.2017. ukupan broj birača upisanih u birački spisak gradske opštine Mladenovac  47752, što bi trebalo da znači da je broj birača u odnosu na predsedničke izbore praktično isti.

Međutim, neobjašnivo je kako se broj birača za 16 dana smanjio za 3127, budući da nas je ista opština zvanično obavestila da je na dan 09.10.2017 ukupan broj birača upisanih u birački spisak gradske opštine Mladenovac bio 50879.

Zakon o jedinstvenom biračkom spisku ne poznaje termine “aktivnih” i “pasivnih” birača koje stalno pominje ministar dr Stefanović. Pokret ne traži od nadležnih organa podatke o broju osoba koje su prijavile ili odjavile prebivalište, već broj upisanih birača jer se prilikom glasanja proverava da li je osoba upisana u birački spisak, a ne da li je prijavila boravište.

Međutim, ukoliko su tačni podaci ministra dr Stefanovića o promenama prebivališta u određenoj opštini, razlike u brojevima koje saopštava ministar i koje Pokret dobija od opština govore o mogućnosti da veliki broj osoba biva upisan u biračke spiskove a da nisu prijavili prebivalište u toj opštini. Tek to je indikator teških zloupotreba.

 

Posebno je indikativno što su nas 3 beogradske opštine  (Voždovac, Surčin i Čukarica) za ove podatke uputile na Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a Ministarstvo nas je u odgovoru na isti zahtev obavestilo da ne poseduje tražene informacije, već su za to nadležne jedinice lokalnih samouprava, tj. upravo gradske opštine - koje su nas uputile na Ministarstvo. U istom periodu uputili smo i zahtev  Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kao i gradskoj upravi Grada Beograda, koji su odbili da nam daju podatke, tako što nas je Grad uputio na Ministarstvo a Ministarstvo nas je uputilo na opštine.

 

Svi pomenuti dokumenti – zahtevi i odgovori, dostupni su u nastavku:

26.09.2017. - Odgovor Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

05.10.2017. - Odgovor gradske opštine Voždovac po zahtevu za pristup informaciji od javnog značaja

10.10.2017. - Obaveštenje gradske opštine Surčin da ne može da dostavi podatke

12.10.2017. - Odgovor gradske opštine Mladenovac po zahtevu za pristup informaciji od javnog značaj

19.10.2017. - Odgovor gradske opštine Čukarica da ne može da dostavi podatke

25.10.2017. - Odgovor gradske opštine Mladenovac po zahtevu za pristup informaciji od javnog značaj