Kada je pre tri meseca u skupštinsku proceduru ušao nacrt Zakona o utvrđivanju činjenica o novorođenoj deci za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji, Pokret slobodnih građana ukazao je na brojne i suštinske nedostatke tog zakonskog predloga, koji, ako bi postao zakonski akt usvojen u Skupštini, ne bi bilo moguće čak ni primenjivati u tim zakonom predviđenim postupcima pred sudovima, niti bi primenom takvog zakona bile rešene muke i umanjena nesreća svih građana na čiju se dobrobit pozivaju vladajući zakonodavci.

Jer, to je zakonski predlog:

-kome nedostaje pravni osnov donošenja, ne poziva se na Ustav, poziva se na obavezu Srbije po jednoj presudi Evropskog suda za ljudska prava;

-koji nije precizno definisao ni osnovne pojmove kojima se bavi i statuse koje uređuje;

-kojim nije precizno uređena ni sudska nadležnost za prvostepeni i drugostepeni postupak;

-koji sadrži takve odredbe o pravilima žalbenog postupka da drugostepeni sud, kada bi se znalo koji je drugostepeni sud, ne bi mogao ni da meritorno odlučuje po žalbi;

-kojim je predviđeno da se vanparnični postupak vodi po pravilima parničnog postupka, a drugostepeni postupak po pravilima prvostepenog postupka za koji nije jasno koja se pravila primenjuju;

-kojim nije dozvoljeno da postupak shodno istom Zakonu pokrene za bilo koji događaj u poslednjih deset godina, čime se oštećena lica dovode u neravnopravan položaj;

-koji dozvoljava da nezadovoljni roditelj i drugi srodnik koji je pokrenuo postupak, može da izjavi žalbu protiv prvostepene odluke samo ako nije zadovoljan dosuđenim iznosom po osnovu nematerijalne štete, a izjavljena žalba po bilo kom drugom osnovu (procesni, materijalni razlozi) bila bi odbačena kao nedozvoljena, čime se krše i pravila koja se, navodno, primenjuju;

-koji ne dozvoljava detetu koje ima razumnu sumnju da je bilo žrtva u ovakvim događajima i protiv svoje volje i volje svojih roditelja, odvojeno od njih i svoje porodice, da pokrene postupak da otkrije istinu o svom životu.

Predložili smo da tekst bude povučen iz skupštinskog postupka, da se sačini potpuno nov nacrt zakona koji bi uvažio sve razumne i na zakonu utemeljene predloge. Ali, svemogući, ništaneznajući, sa buzdovanom bahatošću i potpunim nedostatkom pravne doučenosti, samozvani zakonodavci u obliku poslanika i tzv. stručnih odbora vladajuće koalicije, sve rečeno su ignorisali, javnu raspravu sveli na celodnevne sitkom rasprave na rijaliti televizijama, gde je glavno pitanje napaćenim roditeljima bilo da li im je dovoljno deset hiljada evra ako se „ne otkrije gde im je dete“! Kada budu glasali za usvajanje ovakvog nacrta zakona, kao i mnogo puta pre, uneće u sistem pozitivnog zakonodavstva ove zemlje zakon koji to nije, zakon koji je prevara za unesrećene ljude, a optička varka za zapadnoevropske institucije koje su ga inicirale i, navodno, pratile rad na pisanju zakona, zakon koji je neutemeljen u Ustavu i protivan istom i koji sadrži odredbe koje su protivne procesnim zakonima koje se primenjuju već nekoliko decenija, zakon koji nije moguće primeniti počeće, navodno, da se primenjuje.

Slobodni građani Srbije, mislite o tome!

 

Radomir Đunić,
predsednik Odbora za zakonodavstvo i član Predsedništva Pokreta slobodnih građana