Mi Slobodni građani postavili smo ciljeve. Znamo u kakvoj Srbiji želimo da živimo. Pozivamo sve građane da nam se priključe u realizaciji i borbi za ciljeve.

 

             Mi hoćemo:

 • Da uspostavimo demokratsko društvo u punom kapacitetu, sa nedodirljivošću podele vlasti i poštovanjem Ustava bez presedana
 • Da onemogućimo svaku eksploataciju – prirodnih, tehnoloških i pre svega ljudskih resursa radi zadovoljenja interesa pojedinaca i grupa
 • Da obezbedimo ravnopravnost svih slojeva stanovništva, manjina i marginalnih grupa
 • Da onemogućimo iskorišćavanje Srbije kao resursa za jeftinu radnu snagu i prekarni rad
 • Da stvorimo državu koja sprečava stvaranje ogromnih razlika između siromašnih i bogatih
 • Da stvorimo socijalno odgovornu državu koja brine o zdravlju i uslovima egzistencije za sve slojeve stanovništva
 • Da otvorimo šanse za masovno obrazovanje nižih slojeva i manjinskih grupa i omogućimo najbolje uslove za najbolje
 • Da stvorimo društvo koje prepoznaje značaj kulture i državu koja prepoznaje njen značaj
 • Da stvorimo državu koja gradi bogatstvo društva – na osnovu inicijativa, potencijala pojedinca nezavisno od partijske, etničke, religijske i svake druge pripadnosti
 • Državu koja podstiče građansku participaciju i odlučivanje na lokalnom nivou – u regionima, gradovima i selima
 • Državu koja gaji i razvija dobre odnose sa susedima i ostalim zemljama Sveta
 • Državu koja baštini najbolje vrednosti Evrope kojoj pripada i gradi vrednosti i institucije koje vode ka zvaničnom priključenju Evropskoj uniji
 • Državu koja shvata nužnost zaštite prirodne sredine i uporno gradi svest i mehanizme za  obuzdavanje ekoloških poremećaja
 • Državu koja gradi solidarnost i rodoljublje nasuprot predatorskom individualizmu i lažnom patriotizmu