Svetski dan voda

 

Na Svetski dan voda 22. marta,sa ovogodišnjom temom "Voda za sve. Nikoga ne smemo ostaviti po strani!“,Pokret slobodnih građana podseća na važnost zaštite ovog najvažnijeg resursa,koji postoji na planeti. Bogastvo jedne zemlje meri se, između ostalog, količinom vodnih rezervi koje država poseduje.

 

Način na koji se ovdašnja vlast odnosi prema svom bogastvu je takav da Sistem upravljanja vodama Republike Srbije nema razvijen odgovoran model zaštite voda. Ne prati adekvatno trendove razvoja celovitih mera u uslovima sve katastrofalnijih posledica klimatskih promena.

 

Kojim sprovodivim procedurama se ova vlada dugoročno brine o upotrebi naših raspoloživih vodnih resursa,tretmanu otpadnih voda i zaštiti voda odzagađenja, nehigijenskih naselja u blizini rezervoara, od flaširanja zdrave vode, neplanske gradnje stambenih objekata uz vodoizvorišta, reke i sistema za prečišćavanje vodeza piće?

 

Da li smo mi građani dužni da iz svog kućnog budžeta pokrivamo greške lošeg sistema, plaćanjemodvođenja otpadnih voda, kroz stavku na Infostan računu? U isto vreme velikim potrošačima je dozvoljeno da hronično ne izmiruju svoja dugovanja.

 

Današnji srpski sistem upravljanja vodama dopušta da se otpadne vode ispuštaju direktno u rečne tokove i beskonačno se odlaže izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda!

 

Ne poštuje se ni načelo obezbeđivanja zaštite od štetnog dejstva voda, jer ni posle katastrofalnih poplava u maju 2014. godine,ne znamo na koji način su adekvatno obezbeđeni naši domovi i imovina.

 

Zato se i kreira atmosfera građanskih protesta i apela za odbranu i očuvanje naših reka, jezera, izvorišta....

 

Pokret slobodnih građana se zalaže za poštovanje civilizacijskog i ljudskog prava da savesno i sistemski brinemo o našim vodama, kao i da svakičovek mora da ima pristup dovoljnoj količini vode za ličnu i kućnu upotrebu, između 50 i 100 litara vode po osobi dnevno, koja mora biti sigurna, prihvatljiva i pristupačna.

 

 

Odbor za zaštitu životne sredine