Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Pokreta slobodnih gradjana povodom održavanja Nedelje ponosa i Parade ponosa u Beogradu, podseća na vrednosti slobodnog i demokratskog društva, kome težimo i za koji se borimo. Te vrednosti su bazirane na ostvarivanju prava i sloboda svakog građanina, a proklamovane su vodećim međunarodnim dokumentima, od kojih većina čini i sastavni deo nacionalnog zakonodavstva.

 

Nažalost, jedan od ključnih problema u Srbiji predstavlja činjenica da je veliki broj odredbi pozitivnog prava mrtvo slovo na papiru, protiv čega se PSG bori od osnivanja. Želimo da se slobode i prava svih građana jednako poštuju i omogućavaju nesmetanim uživanjem.

 

Najbolju potvrdu da zakonodavstvo i njegova primena nisu u korelaciji, predstavlja poslednji izveštaj Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, po kome LGBT populacija i osobe koje žive sa HIV-om spadaju u najdiskriminisanije grupe u Srbije. U izveštaju je konstatovano i da su LGBT osobe izložene diskriminaciji u raznim oblastima života: zdravstvu, zapošljavanju, obrazovanju, pristupu socijalnim uslugama.

 

LGBT osobe su često žrtve zločina iz mržnje i govora mržnje, ali ti zločini nisu adekvatno istraženi, nema sudskih presuda koje ih sankcionišu na osnovu stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. PSG podseća da Srbija danas treba da dokaže da smo društvo koje je otvoreno i slobodno, i da je država dužna da jednako štititi sve svoje građane.

 

Za članice i članove PSG zaštita ljudskih prava je ključna vrednost na kome počiva zdravo demokratsko društvo. Ljudska prava ne smeju da zavise od toga da li će Srbija biti u Evropskoj uniji, već njihovo poštovanje mora predstavljati temelj svakog modernog društva i vrednost koja se štiti po svaku cenu. 

 


Izvori: