Usaglašeni zahtevi za održavanje fer i slobodnih izbora, izneti na protestu slobodnih građana pod nazivom „Odbrani slobodu“ na Trgu republike u Beogradu, 6. oktobra 2017. godine:

 

  • Uređen i jasan birački spisak

Zahtevamo da birački spisak bude uređen, tačan i potpun, u skladu sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku.

Tražimo da građani Republike Srbije mogu ostvarivati biračko pravo na teritoriji lokalne jedinice na kojoj imaju prebivalište najmanje šest meseci. Time bi se sprečila zloupotreba biračkog prava fiktivnim prijavljivanjem prebivališta.

Zahtevamo pravo na uvid u birački spisak do šest meseci pre raspisivanja izbora, preko ovlašćenih lica.

 

  • Zakonit sastav Gradske izborne komisije

Insistiramo na zakonitom sastavu Gradske izborne komisije, u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima, koji propisuje da nijedna stranka ili koalicija ne može imati više od polovine članova u njenom stalnom sastavu.

 

  • Jednak tretman vladajuće koalicije i opozicije u medijima

Zahtevamo da se dosledno i nepristrasno sprovode Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakon o elektronskim medijima, kao i Zakon o medijskim javnim servisima.

Tražimo da Regulatorna agencija za elektronske medije (REM) vrši svoju nadzornu funkciju u skladu sa zakonom i da se stara o ravnopravnom tretmanu političkih aktera u izbornoj kampanji.

Zahtevamo da se eliminiše prednost u medijskom predstavljanju za izborne takmace koji su istovremeno nosioci javnih funkcija, kao i da se zabrani izveštavanje o njihovim službenim aktivnostima dve nedelje uoči kraja izborne kampanje.

 

  • Prekid zloupotrebe javnih resursa u kampanji za račun vladajućih stranaka

Zahtevamo da se poštuje stroga zabrana korišćenja državnih i javnih resursa u svrhe izborne promocije vladajuće koalicije, u skladu sa preporukama OEBS-a.

 

  • Praćenje izbora u Beogradu od strane domaćih i međunarodnih posmatrača

Tražimo od vladajućih stranaka da se pozovu i omogući praćenje izbora od strane domaćih i međunarodnih posmatrača, uključujući misije OEBS-a u punom kapacitetu.

 


Izvori:

  • Foto: Beta