Vrhovni kasacioni sud (dalje: VKS) je na sednici održanoj 16. septembra 2021. doneo dve odluke kojim se faktički ozakonjuju do sada nezakonita postupanja banka prilikom uračunavanja troškova obrade kredita i prevaljivanja na klijente banka troška naplata premija osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita - NKOSK.

Prva ofanziva bankarskog lobija započeta je formiranjem radne grupe za izmenu Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) 23. februara 2021. godine (link 3) kada je oformljen tim koji je u ekspresnom roku od dva meseca doneo izmene najvažnijeg procesnog zakona. U krugovima advokatske javnosti je brzo primećeno da su izmene Zakona o parničnom postupku bile mahom formulisane tako da odgovaraju interesima banaka u sporovima koje je protiv njih pokrenulo i dobilo stotine hiljada građana, a odnose se na troškove obrade kredita i premije osiguranja kod NKOSK. Kako su advokatski protesti pod nazivom „NI KORAK NAZAD“ počeli da okupljaju sve veći broj zainteresovanih građana, radna grupa je pristala na izmene, a kasnije je i prestalo da se govori uopšte o izmena tog zakona.

Druga ofanziva bankarskog lobija došla je 3. jula 2021. godine u vidu inicijative Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine za razmatranjem predloga za autentično tumačenje odredbi čak tri zakona – Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača  i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Kako je postojala jasna kako vremenska tako i suštinska povezanost izmena ZPP i autentičnog tumačenja odredbi tri zakona koji se direktno odnose na sporove banaka, stručna javnost je takođe oštro reagovala, pa je Advokatska komora Srbije sprovela jednodnevni štrajk upozorenja obustavom rada koji je rezultirao povlačenjem predloga autentičnih tumačenja od strane narodnih poslanika koji su predloge inicijalno i podneli.

Sada, nakon što su prva dva pokušaja završena debaklom, treća ofanziva je započeta tako što su od strane najviše sudske instance VKS kao po narudžbini 16. septembra 2021. donete odluke koje su u direktnoj suprotnosti kako sa prethodnim stavovima i odlukama istog tog VKS, tako i sa stotinama hiljada pravosnažnih presuda sudova širom zemlje.

Pokret slobodnih građana izražava bojazan da se ovakvim postupanjem VKS dodatno urušavaju temelji već narušene pravne sigurnosti, te da je sramotno da se najviša sudska instanca, čije sudije treba da prestavljaju intelektualni i duhovni uzor, stavlja u službu određenih interesnih grupa.

Pokret slobodnih građana poziva sve građane na protest advokata „NI KORAK NAZAD“ koji će se održati u ponedeljak, 20. septembra 2021. godine sa početkom u 12 časova u Beogradu ispred zgrade Vrhovnog kasacionog suda na adresi Nemanjina 9.