Danas obeležavamo Dan pobede nad fašizmom, dan kad je pobeđeno najveće zlo u ljudskoj istoriji. Na današnji dan, pet godina nakon pobede nad fašizmom, potpisana je Šumanova deklaracija koja je postavila temelje za uspostavljanje Zajednice za ugalj i čelik, a koja je kasnije prerasla u Evropsku uniju.

Nakon razaranja u dva svetska rata i neprestanih nadmetanja i neprijateljstava između glavnih evropskih sila, Evropska unija je omogućila 70 godina mira, ekonomskog rasta i prosperiteta za kontinent. Predstavlja i približava nam dragocene vrednosti, kao što su demokratija, vladavina prava, ljudska i manjinska prava; iste vrednosti za koje se PSG zalaže od svog osnivanja i nastavlja da to čini.

Verujemo da Evropska unija predstavlja sve nacije Evrope i da Srbiji pripada mesto u toj porodici naroda - geografski, istorijski i politički. I upravo u kroz proces evropskih integracija, koje nažalost sadašnje i prethodne srpske vlade nisu iskoristile da ojačaju institucionalni kapacitet, Srbija može da okonča svoju tranziciju iz postkonfliktne, postkomunističke nacije, u modernu, demokratsku i uspešnu državu, ponosnu na svoju istoriju, inovativnost i doprinos ujedinjenom evropskom kontinentu.

PSG će se uvek zalagati za slobodno, pravedno i pravedno društvo, radeći zajedno sa našim regionalnim susedima na pomirenju naših razlika i stvaranju većih šansi za  prosperit svih naših građana. Za razliku od svih prethodnih vlasti, PSG ne posmatra EU ni kao nepresušni bankomat koji će rešiti sve naše životne probleme niti kao skup zemalja koje su se udružile da bi Srbiji nanosile zlo. Takođe na proces pridruživanja ne gledamo kao na postupak pukog i nevoljnog ispunjavanja zadataka i sprovođenja kozmetičkih promena, već kao na priliku da našu zemlju uredimo po najvišim standardima i da u naše društvo ugradimo najbolje vrednosti na kojima se EU zasniva.

Dakle, danas, kada razmišljamo o Šumanovoj deklaraciji, kao i kraju Drugog svjetskog rata, moramo da zapitamo, u kakvom društvu želimo da živimo i u kom pravcu želimo da idemo?